جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193774
Title: بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ده جمعیت شوید در تراکم های مختلف کاشت (Anethum graveolens L)
Authors: محمد علی حاتمی‌مفرد
Keywords: تراکم کاشت، شوید، عملکرد، جمعیت
Issue Date: 1396
Abstract: را مشاهده نمایید Abstract جهت مطالعه چکیده، فایل
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم و مهندسی باغبانی، گرایش فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193774
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1969.pdf3.86 MBAdobe PDFThumbnail
Download
پ1969.PNG37.38 kBimage/pngDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.