جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193772
Title: مروری بر پیش شرط سازی برای حل دستگاه های خطی تنک متقارن و نامتقارن
Authors: فیروزه مصلی‌نژاد
Keywords: دستگاه های خطی تنک، ماتریس های متقارن ، ماتریس های نامتقارن
Issue Date: 1395
Abstract: چکیده این پایان نامه شامل چهار روش برای محاسبه پیش شرط برای دستگاه های خطی تنک با ابعاد بسیار بزرگ است، در اینجا دو روش برای محاسبه تجزیه معکوس ناقص ماتریس های متقارن و نا متقارن ارایه می دهیم، و از این تجزیه ها به عنوان پیش شرمل صریح در روش های تکراری و GM RES استفاده می کنیم. در ادامه در مورد برخی از خواص این پیش شرط ها را بیان می کنیم. در پایان نامه با ارایه چند مثال کارایی این پیش شرط ها را بررسی می کنیم
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ریاضی، گرایش آنالیز عددی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193772
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Mathematics ریاضی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1972.pdf998.79 kBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.