جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193771
Title: خواص و کاربردهایی از اطلاع کولبک-لیبر تجمعی در قتبلیت اعتماد
Authors: فاطمه منصوری
Keywords: آنتروپی تجمعی، آنتروپی باقی مانده تجمعی، مدل مخاطره معکوس، ترتیب تصادفی
Issue Date: 1397
Abstract: را مشاهده نمایید Abstractجهت مطالعه چکیده، فایل
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته آمار، گرایش آمار اقتصادی-اجتماعی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193771
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Statistics آمار

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1973..pdf4.51 MBAdobe PDFThumbnail
Download
پ1973.PNG52.71 kBimage/pngDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.