جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193762
Title: مطالعه تاثیر تزریق گاز دی اکسید کربن بر تخلخل و تراوایی سازند آبده با استفاده از تکنولوژی پردازش تصویر
Authors: فاطمه فاموری
Keywords: ذخیره سازی دی اکسید کربن، تغییر تخلخل و تراوایی، آبده
Issue Date: 1398
Abstract: مهمترین گاز گلخانه¬ای که نشر آن در اتمسفر با فعالیت¬های انسان مرتبط است دی¬اکسید-کربن می‌باشد. امروزه این موضوع پذیرفته شده است که انتشار گازهای گلخانه¬ای که از سوختن سوخت¬های فسیلی حاصل می¬شوند، موجب بالا رفتن دمای سطح کره زمین می-گردد. از طرفی در میان انواع مختلف گازهای گلخانه¬ای، گاز دی اکسید کربن (CO2) سهم عمده¬ای در ایجاد این اثرات نامطلوب در فضای پیرامون کره زمین دارد. بنابراین می¬توان گفت کاهش میزان غلظت این گاز در اتمسفر به یکی از دغدغه¬های اصلی کارشناسان شده است. طرح ذخیره¬سازی گاز دی¬اکسید¬کربن از طریق تزریق آن به مخازن آبده ، فرآیندی شناخته شده در جهت کاهش انتشار دی¬اکسید¬کربن است. در این روش می توان حجم¬ عظیمی از گاز دی¬اکسید¬کربن را با تزریق درسازندهای حاوی آب شور و مخازن تخلیه شده نفت و گاز، ذخیره کرد. از این¬رو بررسی های انجام شده نشان می¬دهند آبده¬های عمیق آب شور پتانسیل مناسبی درذخیره¬سازی گاز دی¬اکسید¬کربن محسوب می¬شوند. در این پژوهش نمونه¬هایی از سازند آسماری واقع در استان فارس برداشت شده¬است. با استفاده از تحلیل آزمون XRD، مشخص شده است که این نمونه¬ها از نوع کربناته دولومیته هستند. تزریق گاز دی¬اکسید¬کربن با استفاده از دستگاه سیلاب¬زنی انجام گرفته است. تزریق گاز در هر دو نمونه به مدت 2 و 4 هفته در فشار بالا انجام گرفت و در نهایت تغییرات فیزیکی و ژئو شیمیایی و همچنین بررسی میزان قابلیت ذخیره¬سازی محاسبه و بررسی شده است. ضمن بررسی میزان قابلیت ذخیره سازی، عوامل و مکانیسم های مختلفی که در بالا بردن هر چه بیشتر حجم قابل ذخیره سازی گاز دی اکسید کربن در آن¬ها مؤثر هستند مورد بحث و بررسی قرارمی¬گیرد. نتایج سی تی اسکن از مغزه نشان می¬دهد واکنش سنگ با گاز دی¬اکسید¬کربن در بلند مدت (4 هفته) سبب رسوب نمک بیشتر در نمونه خواهد شد. با استفاده از آزمون FE-SEM و همچنینEDX رسوبات نمک در نمونه مشاهده و این امر باعث کاهش تخلخل و تراوایی در نمونه سنگ می¬شود. ظرفیت ذخیره¬سازی در مدت دو هفته تزریق 7/0 کیلوگرم و در مدت زمان 4 هفته 4/1 کیلوگرم می¬باشد. با توجه به کاهش تخلخل و تراوایی نمونه سنگ می¬توان نتیجه گرفت که مخازن آبده ایران برای ذخیره¬سازی گاز دی¬اکسید¬کربن پتانسیل بالایی دارند
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193762
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Petroleum Engineering مهندسی نفت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ2011.pdf6.13 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.