جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193712
Title: سنتز آلدهید¬ها از طریق کربونیل¬دار کردن آریل هالید¬ها در حضور نانو کاتالیزور پالادیوم
Authors: الهه مولایی
Keywords: شیمی کربونیل‌دار‌شدن، نانوذرات مغناطیسی آهن
Issue Date: 1397
Abstract: در این پایان¬نامه با تثبیت پالادیوم بر روی نانوذرات مغناطیسی آهن، یک کاتالیزور جامد تهیه گردید. این کاتالیزور جامد در واکنش میان مشتقات آریل یدید و فرمیک اسید و در حضور حلال پلی اتیلن گلیکول ، به منظور سنتز آلدهید¬های مورد نظر با بازده عالی مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه واکنش جفت شدن فرمیک اسید با انواع آریل ¬هالید به منظور تهیه مشتقات فرمالدهید در حضور پالادیوم استات نیز مورد بررسی قرار گرفت که نتایح بدست آمده با نتایح حاصل از کار اول مقایسه گردید. واکنش کربونیل¬دار شدن کاهشی در حضور نانو کاتالیزورFe3O4@SiO2@Click-Pd واکنش کربونیل¬دار شدن کاهشی درحضور Pd (OAc)2
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193712
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemistry شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1982.pdf6.52 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.