جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193709
Title: بررسی اوضاع بهداشت و درمان کرانه‌های شمالی خلیج‌فارس در دوره‌ی‌پهلوی (با تکیه بر بهداشت و درمان استان بوشهر 1304-1357 ه.ش)
Authors: حسینقلی بهادرپور
Keywords: خلیج‌فارس، بلدیه، بوشهر، قرنطینه، پهلوی
Issue Date: 1397
Abstract: زمینه: ایرانیان از نخستین ادوار تاریخی به مسئله‌ی بهداشت و درمان توجه ویژه‌ای نموده‌اند. در دوره‌ی قاجار ایران وارد مرحله‌ی جدیدی شد و پزشکی نوین با افتتاح دارالفنون به همت میرزا تقی‌خان امیرکبیر آغاز شد و اقداماتی نظیر قرنطینه و واکسیناسیون صورت می‌گرفت، بااین‌وجود بهداشت و درمان مردم ایران در سطح پایینی قرار داشت. هدف: در آذرماه سال 1304 رضاشاه قدرت را به دست گرفت. وی در برنامه‌های بلند پروازانه‌ی خود خواستار اقتدار و حاکمیت ایران در خلیج‌فارس و بنادر و جزایر آن بود. در همین راستا نظارت بر قرنطینه‌های جنوب مستقیماً زیر نظر حکومت مرکزی قرار گرفت. با اقدامات دیگری نظیر آموزش افراد متخصص، پرستار، ماما، تجهیز بیمارستان، گسترش بلدیه، و برپایی انجمن‌های متعدد، گام مؤثری در ارتقاء سطح بهداشتی و درمانی کرانه‌های خلیج‌فارس و به‌خصوص بوشهر برداشته شد. این اقدامات در دوره‌ی پهلوی دوم متوقف نشد و با شدت بیشتری ادامه یافت. بعد از کودتای مرداد 32، محمدرضاشاه توان خود را در گسترش همه‌جانبه‌ی بهداشت و درمان جنوب به کار گرفت. در این دوره بعضی از بیماری‌ها چون تراخم، سل، وبا، مالاریا در خلیج‌فارس و بوشهر ریشه‌کن شد. به‌این‌ترتیب مسئله‌ی پژوهش حاضر بررسی وضعیت بهداشت و درمان کرانه‌های شمالی خلیج‌فارس و تحولات آن در دوره‌ی پهلوی می‌باشد و همچنین در این دوره چه تغییر و تحولاتی رخ‌داده که وضعیت بهداشت و درمان آن را با حکومت‌های گذشته متمایز کرده است. روش شناسی: پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از تکنیک‌های کتابخانه‌ای، اسنادی و میدانی انجام‌شده است. یافته ها: این پژوهش بر این یافته متکی است که به دلیل اهمیت ژئوپلیتیکی و استراتژیکی خلیج‌فارس برای دولت پهلوی، بهداشت و درمان آن نیز در اهمیت قرار گرفت و با اقدامات بسیار مؤثری که در این راستا لحاظ شد، وضعیت بهداشت و درمان کرانه‌های شمالی خلیج‌فارس و به‌خصوص بوشهر، متحول گردید، که ساخت و توسعه بیمارستانها و درمانگاه ها با توجه به بهداشت روستائیان، تغییر در وضعیت مسکن، ثمره ی این تحول بوده است.
Description: پایان‏‌نامه کارشناسی ارشد در رشته تاریخ گرایش مطالعات خلیج فارس
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193709
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:History تاریخ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1958.pdf12.17 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.