جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193704
Title: بهینه سازی فرآیندی مبدل آمین به آمین با هدف دستیابی به نرخ جریان بهینه بخار مصرفی در بخش احیای آمین پالایشگاه گاز بیدبلند
Authors: مصطفی نریمانی
سعید صالحیان
Keywords: کلمات کلیدی بخش احیای آمین ، مبدل 5-E، بارگذاری گازهای اسیدی ، نرخ بهينه جریان بخار، H2S گاز شیرین.
Issue Date: 1395
Abstract: در چند سال اخیر با امکان تامین خوراک پالایشگاه گاز بیدبلند از حوزه پارس جنوبی و افزایش ظرفیت واحدهای پالایش ، بویژه در فصول سرد سال و همچنین مصرف بیشتر بخار در بخش احیای آمین ، جهت کاهش بارگذاری گازهای اسیدی در آمین تمیز و تاثیر آن در کاهش H2S گاز شیرین تولیدی ، بهینه سازی مصرف بخار مورد توجه بیشتری قرار گرفته است . مبدل حرارتی آمین به آمین 5-E یکی از مهمترین تجهیزات بخش احیای آمین بوده که نقش بسزایی در کاهش مصرف بخار عهده دار می باشد . در این تحقیق سه پارامتر موثر در بخار مصرفی بخش احیای آمین با اعمال تغییرات فرآیندی غیر مخرب ، بدون تغییر ساختار کنونی تجهیزات مورد استفاده در این بخش ، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با توجه به نتایج آزمایشگاهی و داده های فرآیندی بدست آمده ، دمای ° ۸۸C برای آمین غنی خروجی از میدل 5-E و دمای °C ۶۳ برای دمای آمین تمیز خروجی جهت ذخیره در مخزن 4-D، بمنظور برگرداندن آن به سیکل شیرین سازی ، با توجه به دستیابی به نرخ بهینه جریان بخار ۶۹۳( ton / day ) و نرخ آمین در گردش ۱۰۱۷ (GPM) تعیین شد . با بهینه کاوی های صورت گرفته ، نرخ جریان بخار مصرفی با حداکثر ۲۱۰۰ (14 mg) مولهای اسیدی موجود در خوراک ورودی ، پایین تر از شاخص طراحی مصرف بخار در واحدهای پالایشی (۱۲۰ ton / mmscm ) با حفظ کیفیت گاز تولیدی خواهد بود . در این تحقیق منظور از بهینه سازی فرآیندی مبدل آمین به آمین ، تعین دماهای بهینه آمین ریچ و لین خروجی از مبدل 5-E می باشد.
Description: مقاله اولین کنفرانس دوسالانه نفت ،گاز و پتروشیمی انرژی و محیط زیست
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193704
Type Of Material: Article
Appears in Collections:اولین کنفرانس نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس- انرژی و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95236.pdf1.46 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.