جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193703
Title: اثر روش افزودن ماده الگوساز مورفلین بر خواص فیزیکی- شیمیایی غربال مولکولی ساپو- 3
Authors: الهام جوکار
علی ایزدبخش
Keywords: غربال مولکولی، سیلیکو آلومینو فسفات، ساپو- 34(SAPO-34)سنتز هیدروترمال
Issue Date: 1395
Abstract: در این تحقیق روش افزودن ماده الگوساز در سنتز غربال مولکولی ساپو-۳۴ و تاثیری که روش افزودن بر خواص فیزیکی و شیمیایی کاتالیست دارد مطالعه شده است و با آنالیز های SEM / EDX XRD و همدمای جذب و دفع نیتروژن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آنالیز ها حاکی از آن است که ترتیب افزودن ماده الگوساز نسبت به سایر پیش ماده ها به اثر قابل توجه بر خصوصیات فیزیکی- شیمیایی نمونه نهایی منجر می شود ولی فاز کریستالی ساپو-۳۴ در همه موارد بدست می آید. با توجه به محدوده بدست آمده مقادیر سطح ویژه نمونه ها از حدود ۲۲۵ تا ( m g ۵۷۰ متغیر است . نتایج آنالیز س طح ویژه نمونه ها بیانگر اثر قابل ملاحظه زمان افزودن الگوساز به مخلوط سنتز می باشد و بسته به نحوه افزودن مورفولین به مخلوط سنتز، اندازه ذرات ۲ تا ۴ میکرونی ساپو-۳۴ به ۵۰۰ نانومتر کاهش می یابند.
Description: مقاله اولین کنفرانس دوسالانه نفت،گاز و پتروشیمی انرژیوئ محیط زیست
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193703
Type Of Material: Article
Appears in Collections:اولین کنفرانس نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس- انرژی و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95235.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.