جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193700
Title: بهینه سازی مصرف انرژی درطراحی روشنایی با کاربرد نرم افزار
Authors: اکبرصادقی
ابراهیم شیروی
هومن صادقی
محمداسماعیل صیادزاده
Keywords: یکنواختی،DIALUX ،روشنایی ، نرم افزار
Issue Date: 1395
Abstract: دراین مقاله سعی برآن شده است که عوامل موثر در طراحی روشنایی مناسبی را جهت یک مکان، با توجه به کاربری و ابعاد و جنس و رنگ دیوارها و همه عواملی که در این زمینه دخیل هستند، ارزیابی و محاسبه نماییم. این محاسبات جهت تعیین نوع، تعداد و چیدمان چراغهای لازم جهت ایجاد روشنایی مطلوب در مکانهای سربسته میباشد. اگر چه روشنایی بیرونی برروشنایی داخلی تاثیر گذار است اما چون محاسبات بر اساس تاریکترین حالت ممکن صورت میگیرد . در این مقاله با استفاده از نرم افزار روشنایی(dialux)اقدام به طراحی سیستم روشنایی یک اتاق با توجه به پارمترهای موثری که در تعداد و میزان مصرف روشنایی دخالت داشتند ، پرداخته و سپس به بررسی اثر بخشی تغییر یکی از پارامترها پراخته و محاسبات مربوط به تعداد چراغ ها، میزان روشنایی و (UO)جهت مقایسه در یکنواختی حالت های مختلف ، انجام گردید
Description: مقاله اولین کنفرانس دوسالانه نفت،گاز وپتروشیمیانرژی و محیط زیست
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193700
Type Of Material: Article
Appears in Collections:اولین کنفرانس نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس- انرژی و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95232.pdf1.86 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.