جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193699
Title: تاثیر استفاده از سیستم بازیافت حرارت تهویه در ساختمان
Authors: محمداسماعیل صیادزاده
ابراهیم شیروی
هومن صادقی
اکبر صادقی
Keywords: بازیافت، تهویه، ساختمان، حرارت
Issue Date: 1395
Abstract: این مقاله اهمیت استفاده از تکنولوژی های نوین مانند سیستم بازیافت حرارت هوای تهویه در ساختمان را بررسی می کند. یکی از پارامترهای مهم در ساختمان، کاهش میزان مصرف انرژی ناشی از عوامل مختلف از جمله تهویه هوای داخل و نفوذ هوای بیرون به داخل ساختمان می باشد. با استفاده از سیستم بازیافت حرارت می توان این مقدار را کاهش داد. در این مقاله تاثیر بازیافت حرارت هوای تهویه بر میزان صرفه جویی انرژی در یک ساختمان نمونه بررسی گردیده است. میزان صرفه جویی از طریق اندازه گیری پارامترهای اصلی مانند میزان نرخ تعویض هوا و دمای هوای داخل ساختمان و همچینین شبیه سازی انرژی دینامیکی ساختمان محاسبه می گردد. مصرف انرژی نهایی سالیانه دو ساختمان معمولی و پایدار با استفاده از سیستم بازیافت تهویه هوا و بدون استفاده از این سیستم با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که مصرف انرژی نهایی سالیانه ساختمان پایدار با سیستم بازیافت حرارت در حدود 21 درصد کمتر از ساختمان بدون سیستم بازیافت حرارت می باشد. کاهش مصرف انرژی برای ساختمان معمولی با سیستم بازیافت حرارت در حدود 10 درصد کمتر از بدون سیستم بازیافت حرارت می باشد. (
Description: مقاله اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193699
Type Of Material: Article
Appears in Collections:اولین کنفرانس نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس- انرژی و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95231.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.