جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193697
Title: شبيه‌سازي و امکان‌سنجی استفاده از بار سرمایشی ناشی از افت فشار گاز در ایستگاه‌هاي تقليل فشار در فرآیند توليد گازهاي صنعتی
Authors: علی خسروي‌نيا
محمد فلاحی‌یکتا
ليلا پيله‌وري
Keywords: جداسازی، جذب سطحی ،فرآیند های غشایی،درجه ی خلوص،تكنولوژی لینده , ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی ، هیدرات گازی ، شیر فشار شكن ،دمای نقطه شبنم، CGS
Issue Date: 1395
Abstract: با توجه به اهمیت و کاربرد فراوان سه ماده نیتروژن، اکسیژن و آرگون در صنعت و علوم زیستی و نیاز به تولید این مواد با خلوص بالا و در حجم انبوه، امروزه به روش های مختلفی برای این مواد به کار برده می شود بر این اساس موضوع طراحی و شبیه سازی فرایند تولید این سه ماده به روش سرمایشی هوا با استفاده از نرم افزار ASPEN PLUS مورد مطالعه قرار گرفت . تكنولوژی به کار رفته در فرایند مورد بحث، تكنولوژی لینده می باشد. مشخصه مهم این تكنولوژی تأمین بار سرمایشی فرایند با استفاده از انبساط هوا )براساس اثر ژول- تامسون( می باشد که این افزایش حجم توسط توربین انبساطی انجام می گیرد. در قسمت دوم شبیه سازی بار سرمایشی قابل استحصال ایستگاههای تقلیل فشار گاز شهری مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت امكان استفاده از بار سرمایشی ایستگاههای تقلیل فشار در فرایند تفكیک هوا جهت کاهش انرژی فرایند تفكیک هوا و نیز کاهش اتلاف انرژی در ایستگاه تقلیل فشار شبیه سازی شد. کلیه محاسبات و شبیه سازی ها با نرم افزار ASPEN انجام گرفت.
Description: مقاله اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193697
Type Of Material: Article
Appears in Collections:اولین کنفرانس نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس- انرژی و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95221.pdf1.76 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.