جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193694
Title: شبیه‌سازی یک واحد نیمه‌صنعتی جذب دی‌اکسیدکربن با یک محلول آبی از مونواتانول‌آمین
Authors: سیدحسام میرفارسی
احمد رهبرکلیشمی
Keywords: دی‌اکسیدکربن ، مونواتانول‌آمین ، اسپن‌پلاس ، شبیه‌سازی ، گازهای گلخانه‌ای ، واحدنیمه‌صنعتی
Issue Date: 1395
Abstract: با توجه به گسترش روز افزون مطالعات در خصوص گازهای گلخانه ای و اثر این گازها در گرمایش زمین به شبیه سازی فرآیند جذب دی اکسید کربن پس از احتراق ۱، به عنوان یک گاز گلخانه ای ، در یک واحد نیمه صنعتی ۸ پرداختیم. شبیه سازی را بر مبنای سرعت / اجرایی در دانشگاه اشتوتگارت آلمان با نرم افزار اسپن پلاس نسخه ۸ واکنش ۲ انجام داده و شرایط عملیاتی و نوع برج ها ، پرکن ها و حلال را مانند واحد نیمه صنعتی مذکور انتخاب کردیم.[ 1] با استفاده از یک مدل که قبلا توسط شرکت اسپن تکنولوژی برای برج جذب و دفع پیشنهاد شده که طبق مطالعات انجام شده مدل خوبی برای سیستم ELEC-NRTL بود[ ۲] و انتخاب مدل ترمودینامیکی [ های الکترولیتی است[ ۳] ، نتایج شبیه سازی خود را با کار پیشین انجام شده توسط باو هونگ-لی و همکاران[ ۳ و همچنین نتایج تجربی حاصل از واحد نیمه صنعتی [ ۱]مقایسه کردیم. نتایج قابل قبول بود و اغلب کمتر از ۷± درصد خطا داشت و با توجه به اینکه این مدل به واقعیت نزدیکتر است، نتایج جذب بهتری را پیش بینی ۹۹ % از برج دفع بدست آمد و مقدار ضبط کربن دی / کرد بطوری که دی اکسید کربن خروجی با خلوص ۵۸ ۶ % به نتایج تجربی نزدیک تر شد. همچنین موازنه جرم و بار الکتریکی / اکسید خروجی نسبت به مدل قبلی تا ۵ این شبیه سازی با استفاده از جریان جبرانی با دقت بالا همگرا شد و این مدل ۳۵ % تلفات حلال آمین مصرفی را کاهش داد
Description: مقاله همایش اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز وپترشیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193694
Type Of Material: Article
Appears in Collections:اولین کنفرانس نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس- انرژی و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95255.pdfمقاله اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز وپترشیمی1.71 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.