جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193693
Title: شبیه‌سازی و بهینه‌سازی مصرف انرژی، برج تقطیر بنزن- تولوئن پتروشیمی بوعلی‌سینا به منظور جایگزینی سینی‌ها با آکنه‌های ساختاریافته
Authors: محمدحسین ثابت
محسن عباسی
محمدحسین دهقانپور
علی کاظمی
Keywords: شبیه‌سازي پایا، آکنه ساختاریافته، بهینه‌سازي، مصرف انرژي
Issue Date: 1395
Abstract: بهبود بهره‌وري انرژي یک راه مهم براي کاهش هزینهها و افزایش درآمد قابل پیشبینی، به ویژه زمانیکه نوسانات قیمت انرژي بالاست، میباشد. بسیاري از فرصتهاي موجود در صنایع پتروشیمی براي کاهش مصرف انرژي با یک شیوه مقرون به صرفه وجود دارد. یکی از راهکارهاي مناسب جهت بالا بردن ظرفیت و کاهش مصرف انرژي در برجهاي تقطیر که در سالهاي اخیر در سطح جهان رواج یافته است، جایگزینی سینیها با آکنههاي ساختار یافته بوده که تکنیکی با صرفه اقتصادي زیاد میباشد . در این تحقیق برج جداساز بنزن – تولوئن در مجتمع پتروشیمی بوعلیسینا با در نظر گرفتن مدل ترمودینامیکی Soave- Redlich-Kwong
Description: مقاله اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193693
Type Of Material: Article
Appears in Collections:اولین کنفرانس نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس- انرژی و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95201.pdf1.44 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.