جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193685
Title: لهجة عرب خمسة لمدينة ني ريز على المستوى الصوتي، والصرفي، والتركيبي
Authors: طیبه علی‌خانی
Keywords: گویش عربی ایل خمسه، شهرستان نی‌ریز، تحول صوتی، صرفی، و ترکیبی، زبان فارسی
Issue Date: 1397
Abstract: گویش عرب خمسه زبان عشایر عرب خمسه است، این قوم از طوایف پنجگانۀ استان فارس است. شهرستان نی‌ریز از جمله شهرهایی است که برخی از طوایف عشایر عرب خمسه در آن ساکن هستند. زبان مردم این منطقه به دلیل مجاورت و رفت و آمد با قشرهای مختلف مردم دیگر که همجوار آنها هستند، دستخوش تغییر و تحول شده و از اصل خود یعنی زبان عربی فصیح دور گشته است. هم اکنون زبان این قوم، ترکیبی از زبان عربی، فارسی، ترکی، و لری است، البته این گویش بیشتر متأثر از زبان فارسی است. این پژوهش پدیده های صوتی، صرفی و ترکیبی، و سیر تحول آن را دنبال می‌کند، چنان که گفته شد این گویش در اثرمعاشرت با ساکنان فارسی زبان، بسیاری از واژگان فارسی به آن راه یافته است و پس از سپری شدن هر نسلی به نسل دیگر از فصاحت آن کاسته شده و به تدریج کم رنگ تر شده است. نکته دیگر، افعال عربی نسبت به حروف و اسم ها کمتر دستخوش تغییر و تحول شده اند. همچنان که بسیاری از کلمات و لغات در مقایسه با زبان عربی کشورهای عربی کلمات مورد استفاده عشایر اولیه و بدوی است. این پژوهش به شکل میدانی و با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی گویش عربی ایل خمسه و سیر تحول آن در طول زمان بررسی می‌کند، که نتایج حاصل از آن در این رساله در چهار فصل آمده است، که با ذکر مثال از منابع مکتوب و مصاحبه با سخنگویان به این گویش، در فصل اول به بررسی لهجه، و ارتباط آن با زبان و معرفی گویش عرب خمسه و زندگی سخنگویان آن می‌پردازیم، سپس در فصل دوم به بررسی نظام صوتی مثل إدغام، ابدال، تسهیل همزه وغیره، که از بین این پدیده ها ویژگی های این گویش آشکار می‌شود، فصل سوم را به بیان مختصات و مباحث صرفی همچون انواع اسم ها، ضمیرها، عددها و غیره اختصاص می‌دهیم، و در فصل چهارم به مباحث ترکیبی و تغییرات ایجاد شده در زمینه های مختلف آن و عوامل این تحولات که در گویش های دیگر نمود بارزی دارد پرداخته می‌شود. نتایج حاصل از این جستار این گونه نشان می‌دهد، که زبان عربی ایل خمسه به دلیل آمیختگی با زبان های دیگر و تغییرات ایجاد شده در زمینه های گونا گون تحریف شده و از فصاحت آن کاسته شده، و فقط گویش عربی برای آن باقی مانده است، و این احتمال وجود دارد که تا چند سال دیگر زبان عربی در بین مردم این شهرستان یافت نشود و همه به زبان فارسی صحبت کنند. هر چند که این زبان در بسیاری از موارد از جمله: لغات، قواعد و ساختار دستوری ارتباط عمیقی با زبان عربی فصیح دارد، اما به مرور زمان مانند دیگر لهجه های موجود در کشور با زبان رسمی کشور و به میزان ناچیزی با زبان های ترکی و لری آمیختگی یافته است، که تعداد این واژه های دخیل از مکانی به مکان دیگر متفاوت است، و این خود باعث خاص شدن این گویش گشته است
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات عربی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193685
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Arabic Language & Literature زبان و ادبیات عرب

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1940.pdf2.48 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.