جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193682
Title: راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب در دانشگاه‌ها و کاربرد مجدد آب
Keywords: آب خاکستری، استفاده مجدد، صرفه جویی، منابع غیرمتعارف آب
Issue Date: 1395
Abstract: استفاده مجدد از منابع غیر متعارف آب، علاوه بر کاهش استفاده از منابع آب موجود، فاضلاب تخلیه شده در محیط را نیز به میزان چشم‌گیری کاهش می‌دهد. امروزه در کشور‌های خشک و نیمه خشک استفاده مجدد از آب برای مصارف غیر شرب شهری، مصارف صنعتی، مصارف کشاورزی، مصارف آبزی پروری، مصارف محیط زیست و تفرج و تغذیه آب های زیرزمینی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. یکی از این منابع غیرمتعارف آب، فاضلاب خاکستری می‌باشد. آب خاکستری، فاضلاب ناشی از حمام، دستشویی، ظرفشویی، لباسشویی و آشپزخانه به جز فاضلاب توالت تعریف می‌شود. با جداسازی فاضلاب توالت از فاضلاب خانگی، میزان بار آلى، میکروارگانیزم‌های بیماریزا و مواد مغذی کاهش می‌یابد. بنابراین به تصفيه آسانتر وانرژی و هزینه مصرفی کمتر جهت تصفیه و استفاده مجدد از آن نیاز است. بدیهی است که استفاده مجدد از آب خاکستری، تنها با مدیریت صحیح و حفظ استانداردهای زیست محیطی در مورد میزان تصفیه آن، نوع و نحوه مصرف آن میسر خواهد شد و در غیر این صورت می‌تواند منشا بسیاری از بیماری‌ها و معضلات زیست محیطی گردد. در این مطالعه تحقیقاتی، راه کارهای صرفه جویی در مصرف آب در دانشگاه‌ها و لزوم توجه به منابع آب خاکستری و مزایای استفاده مجدد از آن مورد بررسی قرار گرفته است.
Description: مقاله همایش ملی دانشگاه سبز
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193682
Type Of Material: Article
Appears in Collections:همایش ملی دانشگاه سبز

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95118.pdf351.88 kBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.