جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193680
Title: مدیریت آب و پساب در دانشگاه زنجان
Keywords: مدیریت آب و پساب، شبکه آبرسانی، شبکه فاضلاب، تصفیه خانه فاضلاب، دانشگاه سبز
Issue Date: 1395
Abstract: با گذشت روز افزون و کاهش منابع آب زیرزمینی و سطحی، لزوم توجه به منابع آب برگشتی و همچنین استفاده مجدد از پساب اهمیت می یابد. با توجه به حجم قابل توجه فاضلاب‌های تولیدی، مدیریت و برنامه ریزی در خصوص کنترل فاضلابها و تصفیه مناسب آن و ارائه راهکارهای نحوه استفاده از پساب امری اجتناب ناپذیر است لذا در این راستا دانشگاه زنجان با بکارگیری پتانسیل‌های موجود در منطقه اقدام به مدیریت فاضلاب‌های تولیدی در واحدهای خوابگاهی و آموزشی و ... نموده و با احداث شبکه‌های انتقال فاضلاب و پکیج‌های تصفیه خانه بصورت اضطراری برای واحدهای خوابگاهی که در وضعیت بحران قرار داشتند، سعی در ایجاد بستر توسعه پایدار در منطقه و کشور را داشته و زمینه استفاده مجدد از پساب و کاهش اثرات زیانبار زیست محیطی ناشی دفع نامناسب فاضلاب را فراهم نمود. نتایج حاصل از این تجربه موفق نشان می‌دهد که برای رسیدن به اهداف زودبازده در مدیریت فاضلاب و در راستای عملی شدن سیاست‌های افتصاد مقاومتی، استفاده از دانش بومی و کاربردی با هزینه‌های نسبتا پایین به منظور طراحی و ساخت پکیج‌های تصفیه فاضلاب راه حل نتیجه بخشی خواهد بود.
Description: مقاله همایش ملی دانشگاه سبز
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193680
Type Of Material: Article
Appears in Collections:همایش ملی دانشگاه سبز

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95116.pdf1.73 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.