جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193679
Title: بررسی و ارزیابی دانشگاه‌های کشور در تصفیه فاضلاب‌های بهداشتی و استفاده مجدد از پساب‌های استاندارد
Keywords: دانشگاه‌های ایران، دانشگاه سبز، پستاب، تصفیه‌ خانه، استفاده مجدد از آب
Issue Date: 1395
Abstract: بروز چالش‌ها و تنش‌های متعدد آبی به واسطه اثرات تغییر اقلیم، افزایش نسبی دما، کاهش و تغییر الگوی بارش‌های جوی و وقوع خشکسالی‌های مکرر در کشورهای مختلف جهان به خصوص ایران باعث افزایش بی رویه برداشت از منابع آب و به تبع آن کاهش منابع آب در دسترس شده است که از مهم‌ترین پیامدهای آن در محیط‌های دانشگاهی، خشک شدن فضای سبز و تحمیل هزینه‌های اقتصادی متعدد بر دانشگاه‌ها می باشد. این کمبودها و چالش‌ها دستیابی به اهداف دانشگاه سبز در کشور را با چالش جدی مواجه کرده است. یکی از مهم‌ترین ابزارها در جهت چیره شدن بر این مشکلات و دستیابی به اهداف دانشگاه سبز، ایجاد ظرفیت و پتانسیل تصفیه فاضلاب‌های بهداشتی و استفاده مجدد از پساب‌هاست. از این رو در تحقیق حاضر، وضعیت و پتانسیل دانشگاه‌های کشور در استفاده مجدد از پساب‌های تصفیه شده جهت تأمین آب موردنیاز مصارف مختلف با استفاده هشت شاخصه مهم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد علیرغم گرایش نسبی دانشگاه‌ها به سمت استفاده از پساب به عنوان منبع آب پایدار و در دسترس، حدود ۷۰ درصد دانشگاه‌ها برنامه‌ای در این راستا ندارند و این درحالی است که با وجود چالش‌های و مشکلات تامین آب در بسیاری از مناطق کشور، از طرفی حدود ۸۸ درصد آب مورد نیاز فضای سبز این دانشگاه‌ها از طریق آب بهداشتی و شهری تأمین می‌شود، که نشان‌دهنده اهمیت توجه به استفاده از پساب‌های بازیافت شده در دسترس و پایدار به عنوان جایگزین آب بهداشتی در تأمین نیاز آبی فضای سبز دانشگاه‌هاست
Description: مقاله همایش ملی دانشگاه سبز
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193679
Type Of Material: Article
Appears in Collections:همایش ملی دانشگاه سبز

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95115.pdf435.48 kBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.