جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193676
Title: برنامه‌ریزی راهبردی استقرار دانشگاه سبز با روش تحلیل SWOT در دانشگاه شهید بهشتی تهران
Keywords: دانشگاه سبز، توسعه پایدار، دانشگاه شهید بهشتی، مدل SWOT
Issue Date: 1395
Abstract: دانشگاه سبز باید کلیه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و تمامی خدمات موجود (امور اداری، مالی، آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و...) خود را به سمتی هدایت کند که متناسب با اهداف عالی توسعه پایدار و حفظ محیط زیست باشد. هدف از این تحقیق شناسایی شاخص‌های تحقق دانشگاه سبز است که با این رویکرد شاخص‌های هفت گانه انرژی، آب، صدا، صرفه‌جویی کاغذ، حمل و نقل، کاهش و بازیافت پسماند، ترویج و آموزش‌های زیست محیطی به دست آمد. سپس چارچوب پیشنهادی در دانشگاه شهید بهشتی به اجرا درآمد تا جایگاه این دانشگاه به لحاظ سیز بودن بر مبنای شاخص‌های پیشنهادی برآورد گردد. همچنین بررسی و تحلیل نقاط قوت و ضعف (درونی) و فرصت و تهدیدها (بیرونی) به منظور دستیابی به استراتژی‌های مناسب برنامه ریزی برای برقراری دانشگاه سبز در دانشگاه شهید بهشتی نیز صورت گرفت. نتایج به دست آمده از بررسی شاخص‌های میزان سبز بودن دانشگاه شهید بهشتی نشان داد که شاخص مصرف کاغذ نسبت به سایر شاخص‌ها وضعیت بهتری داشته است و در رابطه با شاخص ترویج و آموزش و پژوهش محیط زیستی دارای کمترین رتبه می باشد. در کل دانشگاه شهید بهشتی با کسب ۳/ ۴۰ درصد از امتیازات لازم برای سبز بودن در کلاس دو قرار گرفت. نتایج SWOT نشان داد که برنامه راهبردی جهت استقرار دانشگاه سبز در دانشگاه شهید بهشتی باید با استفاده حداکثری از قوت‌ها و فرصت‌ها، به سمت راهبردهای تهاجمی حرکت کرد
Description: مقاله همایش ملی دانشگاه سبز
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193676
Type Of Material: Article
Appears in Collections:همایش ملی دانشگاه سبز

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95112.pdf575.78 kBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.