جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193675
Title: مروری بر مدیریت پسماند دانشگاه‌ها به منظور کاهش و بازیافت پسماند جامد منطبق بر توسعه پایدار
Keywords: مدیریت پسماند، دانشگاه، کاهش پسماند جامد، بازیافت پسماند جامد، توسعه پایدار
Issue Date: 1395
Abstract: مدیریت پسماند دانشگاه‌ها به عنوان زیر مجموعه‌ای از مدیریت پسماند شهری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح است. در بسیاری از دانشگاه‌های دنیا مطالعات لازم به منظور تهیه برنامه‌های جامع مدیریت پسماند صورت گرفته است و برنامه‌های جامع مدیریت پسماند تدوین و اجرا شده است؛ به طوری که از نتایج اجرای برنامه‌های جامع مدیریت پسماند در دانشگاه‌ها، می توان به آگاهی دانشجویان، اساتید و کارمندان در رابطه با اهمیت مدیریت پسماند تولیده شده توسط آن‌ها، دستیابی به توسعه پایدار و در نهایت شکل‌گیری دانشگاه‌های سبز اشاره کرد. هدف از این مطالعه مروری است بر برنامه‌های مدیریت پسماند که در برخی دانشگاه‌های دنیا انجام گرفته است و در ادامه راهکارهایی به منظور کاهش و بازیافت پسماند جامد دانشگاه‌ها درجهت دستیابی به توسعه پایدار ارائه شده است و در نهایت پیشنهادی در این باره مطرح شده است
Description: مقاله همایش ملی دانشگاه سبز
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193675
Type Of Material: Article
Appears in Collections:همایش ملی دانشگاه سبز

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95111.pdf581.97 kBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.