جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193673
Title: مطالعه عملکرد دانشگاه جامع علمی کاربردی در رعایت معیار‌های مدیریت انسانی سبز
Keywords: مدیریت منابع انسانی سبز، توسعه پایدار، دانشگاه سبز، دانشگاه جامع علمی کاربردی
Issue Date: 1395
Abstract: در جهانی که موضوع حفظ محیط زیست و توسعه پایدار از دغدغه‌های به روز جامعه می باشد، امری بدیهی و غیرقابل انکار است که سازمان‌ها و ارگان‌ها نقشی عمده در جلوگیری از تخریب منابع و آلوده سازی محیط زیست دارند. از آنجایی که دانشگاه‌ها کانون آموزش و پژوهش برای آغاز هر برنامه توسعه می باشند در بین آحاد مردم به عنوان الگویی مناسب در این مورد دیده می شوند و این امر بر اهمیت موضوع "دانشگاهی که در آموزش و پژوهش و اجرای عوامل توسعه پایدار به همراه حفظ محیط زیست می کوشد"، می افزاید. در این پژوهش ابتدا کلیات مدیریت انسانی سبز و معیارهای آن (تفکر سبز، منابع انسانی سبز، مدیریت محیط زیست، ابتکارات سبز) تبیین می‌گردد و در بخش بعدی وضعیت موجود و عملکرد دانشگاه جامع علمی کاربردی در رعایت معیارهای مدیریت انسانی سبز بررسی می‌گردد
Description: مقاله همایش ملی دانشگاه سبز
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193673
Type Of Material: Article
Appears in Collections:همایش ملی دانشگاه سبز

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95109.pdf493.17 kBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.