جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193667
Title: شناسایی مولفه‌های بام سبز در دانشگاه‌ها برای تعیین الگوی معماری دانشگاه سبز
Keywords: دانشگاه سبز، بام سبز، مولفه های بام سبز
Issue Date: 1395
Abstract: مشکلات ناشی از آلودگی‌های محیط زیست و نابودی گونه‌های جانوری لزوم حرکت جامعه‌ی بشری به سمت توسعه پایدار را هر روز پررنگ‌تر می کند. یکی از راهکار‌های موثر درجهت دست‌یابی به اهداف توسعه پایدار، دانشگاه سبز است که معرف نوعی سرمایه گذاری در منابع انسانی است. در جهت تحقق بخشیدن به اهداف توسعه پایدار، ساخت یک جامعه سالم و پرداختن به آن نقش حیاتی دارد. بام سبز در دانشگاه اولین گام بسوی پایداری است که این تحقیق درتلاش به بحث و بررسی ابعاد پایداری در دانشگاه می پردازد و فرصت‌هایی را برای آشنایی با دانشگاه سبز و بهره گیری از آن را فراهم می‌کند و تمرکز آن بر شناسایی مولفه های اصلی بام سبز می باشد. در این تحقیق ابتدا براساس اسناد و مطالعات کتابخانه‌ای به‌ بررسی دانشگاه سبز، علت نیاز به بام سبز، مزایای آن و دلایل اجرای آن بر ساختمان‌های آموزشی درتئوری‌ها و تمرین‌های پایداری پرداخته شد. سپس با نتایج به دست آمده از تحلیل و بررسی اطلاعات، به ارائه مولف‌های اصلی بام سبز جهت توسعه سبزینگی در دانشگاه پرداخته شد
Description: مقاله همایش ملی دانشگاه سبز
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193667
Type Of Material: Article
Appears in Collections:همایش ملی دانشگاه سبز

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95103.pdf665.6 kBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.