جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193666
Title: بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از سیستم های هوشمند، مطالعه موردی بهینه سازی سیستم گرمایشی ساختمان خانه فرهنگ دانشگاه محقق اردبیلی
Authors: بهزاد احمدی
افشین ناصری
علی ملک‌پور
Keywords: بهینه سازي انرژي- دستگاه کنترل (PLC)
Issue Date: 1395
Abstract: میزان مصرف انرژی در جهان طی بیست سال آینده بیش از ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت که حدود ۹۰ درصد از این افزایش مربوط به سوختهای فسیلی خواهد بود. با بهینه سازی مصرف انرژی در اماکن دولتی، اثرات مالی دراز مدت آن و کاهش هزینه انرژی موجب می شود پولی که به خاطر تعویض وسایل پرمصرف هزینه شده به زودی جبران شود. در تحقیق حاضر سیستم گرمایشی ساختمان خانه فرهنگ دانشگاه محقق اردبیلی، به جهت مصرف بهینه انرژی، مورد بازبینی قرار گرفت. سیستم گرمایشی این ساختمان از نوع دستگاه های هوارسان با قابلیت تنظیم دمای خروجی می باشد. تغییر روند گرمایشی ساختمان برای هوشمند کردن دمای ورودی به ساختمان، با ایجاد سنسور دما در ورودی های مکش هوای مصرف شده در ساختمان شروع می شود. سپس دمای ست شده با دمای تعریف شده برای هوای ورودی توسط دستگاه های کنترل (PLC) مقایسه شده و اختلاف دمای ست شده با دمای ورودی به دستگاه کنترل گزارش می شود
Description: مقاله همایش ملی دانشگاه سبز
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193666
Type Of Material: Article
Appears in Collections:همایش ملی دانشگاه سبز

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95102.pdf614.9 kBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.