جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193665
Title: معرفی دانشگاه اراک بعنوان دانشگاه سبز
Authors: امیر انصاری‌
Keywords: دانشگاه اراک، دانشگاه سبز و مدیریت سبز
Issue Date: 1395
Abstract: دانشگاه سبز دانشگاهی که در تمام فعالیت‌های آن اعم از آموزشی و پژوهشی و تمامی خدمات موجود، دیدگاه بهداشتی ایمنی و حفاظت از محیط زیست و استفاده کارآمد و بهینه از منابع و مواد مصرفی بتواند در مسیر رسیدن به اهداف توسعه پایدار حرکت کند. دانشگاه‌های که از نظر علمی، رتبه بالایی دارند در تحقق دانشگاه سبز نیز موفق هستند. دانشگاه اراک بر اساس مدل و چک لیست استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست در 9 حوزه : انرژی، آب، پسماند، کاغذ، حمل نقل، خرید، تدارکات، صدا و هوا بعنوان دانشگاه سبز بررسی شد. مهمترین اقدامات و نتایج استقرار مدیریت سبز در دانشگاه اراک شامل استقرار دفتر کارسبز، اجرای اتوماسیون اداری، نصب سلول‌های خورشیدی، نصب آبگرمکن خورشیدی، جداسازی کاغذهای مصرفی از زباله ها، جداسازی آب شرب از فضای سبز، کاهش مصرف آب در مزرعه دانشگاه، کاهش مصرف گاز ، انجام عایق کاری موتورخانه ها و هوشمند سازی تاسیسات گرمایشی و سرمایشی دانشکده‌ها و خوابگاه‌ها.
Description: مقاله همایش ملی دانشگاه سبز
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193665
Type Of Material: Article
Appears in Collections:همایش ملی دانشگاه سبز

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9511.pdf688.33 kBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.