جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193663
Title: بررسی عملکرد سیستم کنترل مبتنی بر شبکه با در نظر گرفتن اثر کدگذاری داده ها
Authors: وحید ازادی‌خالص
Keywords: سیستم‌های کنترل مبتنی بر شبکه‏، کدینگ کانال‏، نرخ نمونه برداری‏ و خطای کوانتیزاسیون
Issue Date: 1398
Abstract: در پیاده سازی‎‎ عملی سیستم‌های کنترل معمولا از شبکه‌های مخابراتی برای ارسال داده‌های‎‎ بازخورد و فرامین کنترل استفاده می‌شود. وجود تأخیر زمانی، محوشدگی داده‌ها، نویز کانال و عوامل مخرب دیگر در فرآیند ارسال داده‌ها از طریق شبکه می‌تواند عملکرد مناسب سیستم کنترل را با اشکالاتی مواجه کند. به طور معمول با به کارگیری شبکه‌های سریع و پایین نگاه داشتن ترافیک شبکه از چنین مشکلاتی اجتناب می‌شود. نقش کدینگ کانال در بازدهی سیستم کنترل مبتنی بر شبکه {‎NCS‎‎‎‎‎‎} بسیار حائز اهمیت است. کدینگ کانال در {‎‎‎‎NCS‎‎} می‌تواند پدیده محوشدگی داده‌ها را که مشکلی محسوب می‌شود تا حدودی از بین ببرد. در این پایان نامه علاوه بر بررسی سیستم‌های کنترل مبتنی بر شبکه ‎‎‏،{‎NCS‎‎‎‎‎}‏ بحث کدینگ کانال در {‎NCS‎‎} مورد تحقیق قرار گرفته و در ادامه بازدهی کدهای همینگ و {‎BCH‎‎‎‎} برای کاهش خطای کانال و نتایج حاصل از شبیه سازی بررسی شده است. همچنین اثر پارامترهایی شامل سرعت ارسال داده‏، نرخ کد تصحیح خطا‏، نرخ نمونه برداری‏ و خطای کوانتیزاسیون سیگنال‌های بازخورد بر روی عملکرد سیستم کنترل (زمان نشست‏ و بیشینه فراجهش) بررسی شده است. با توجه به نتایج شبیه سازی انجام شده می‌توان مقادیر بهینه پارامترهای مذکور را به دست آورد. ضمنا تحلیل های تئوری با مدل‌سازی ریاضی و آماری خطای کوانتیزاسیون و خطای کانال گوسی جمع شونده نیز ارائه شده و با نتایج شبیه ‎‎سازی مقایسه شده است.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193663
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Electrical Engineering مهندسی برق

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1951.pdf4.83 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.