جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193660
Title: بررسی اندیشه های سیاسی و اجتماعی در شعر محمد عبدالرحمن الحلوی مطالعه موردی دیوان اوراق الخریف
Authors: سیمین ضیائی
Keywords: شعر معاصر عربی، اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی، استعمارستیزی، محمّد عبدالرحمان الحلوي، دیوان« اوراق الخریف».
Issue Date: 1397
Abstract: بررسي اندیشه‎های سیاسی و اجتماعی در شعر محمد عبدالرحمان الحلوی (مطالعۀ موردی دیوان "أوراق الخریف") چکیده ادبیات همواره بستری مناسب برای ادیبان و شاعران جهت بیان دیدگاه‎های سیاسی و اجتماعی بوده است. بسیاری از شاعران در دل اشعار خود به تایید و یا مخالفت با برخی امور سیاسی و اجتماعی پرداخته‎اند و شاعران مقاومت گاه با زبانی صریح و گاه در قالب‎های غیر مستقیم اشعاری دربارۀ پایداری در برابر استعمار و استبداد گفته‏اند. استعمار در دو شکل آشکار و پنهان خود، بسیاری از کشورهای عربی را درنوردید و کشورهایی چون مصر، عراق، الجزایر، و... هر یک در دوره‌ای از تاریخ مورد تهاجم بیگانگان قرار گرفته‌اند. کشور مراکش نیز از جملۀ این کشورهای استعمار زده است که در سال 1912 م به موجب موافقت‌نامۀ فاس، کشور مراکش میان فرانسه و اسپانیا تقسیم شد. از همان ابتدا اقداماتی مسلحانه علیه بیگانگان صورت گرفت تا اینکه در سال 1956 م فرانسه، کشور مراکش را ترک و استقلال آن را تایید کرد. در این میان شاعران و ادبیان به وظیفۀ خود پرداخته و در مسیر کسب استقلال مراکش سهیم گشتند. از جملۀ شاعران مراکشی که با قلم والای خویش به بیان دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی خود دربارۀ وطن و استعمار و دعوت به مبارزه پرداخت، محمد عبدالرحمان الحلوی است. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی و با شرح و تحلیل اشعار محمد عبدالرحمان الحلوی، به تبیین دیدگاه‌های وی پرداخته است. نتیجۀ پژوهش نشان می‌دهد که الحلوی که 34 سال از عمر خویش را همزمان با وجود کشور فرانسه در کشورش گذراند، بارها و بارها با نگاه ژرف‎اندیش خود در کنار میهن‌دوستی‎ها، یاد شکوه گذشتگان، امید به پیروزی و آیندۀ برتر و... ، هویت واقعی متجاوزان را ترسیم کرده و مردم را از اهداف شوم آن‌ها آگاه نموده است؛ چنان‎که از مسلمانان دیگر کشورهای مورد غصب قرار گرفته غافل نبوده و به سان یک شاعر با جهان‎بینی وسیع، اشعار خویش را بانگ فریاد مردم لبنان و فلسطین و برخی دیگر کشورهای اسلامی قرار داده است و این مهم را با زبانی صریح بیان کرده است. وی در بیان دیدگاه‎های خویش و برای اثرگذاری هر چه بیشتر بر مخاطبان خود از برخی جلوه‌های بیانی چون تشبیه، استعاره، مجاز و... بهره گرفته است و با تکرار برخی حروف و عبارات و برقراری بینامتنیت میان شعر خود با برخی متون، بر غنا و پویایی شعر خویش افزوده است.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات عرب
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193660
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Arabic Language & Literature زبان و ادبیات عرب

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1950.pdf3.25 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.