جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193653
Title: مدل‌سازی ترموديناميکي منحني‌های باينودال و اسپينودال در سيستم چهارتايي پليمر، حلال، ضدحلال، افزودني
Authors: محمد رضایی‌نژاد
Keywords: مدل‌سازی، غشا، ترموديناميک، باينودال، اسپاينودال، سيستم چهار جزيي
Issue Date: 1397
Abstract: امروزه فرایندهای غشایی در یک محدوده وسیع به کار گرفته می‌شوند و کاربرد آن‌ها همچنان ادامه داشته و در حال رشد است. کشف اولیه‌ای که جداسازی غشایی وارد محیط صنعتی کرد، در اوایل دهه 1960م توسط فرایند لوئب و سوریراجان ایجاد شد. طی سال‌های گذشته تئوری¬های زیادی برای توجیه علت تشکیل غشاهای بیان شده است. فلوری و هاگینز در سال 1941 به‌طور جداگانه یک مدل شبکه‌ای دوبعدی را پیشنهاد کردند. روزت و همکارانش و همچنین گنزاز لئون و همکارانش مدل CRS را برای بیان رفتار فازی ترکیبات پلیمری و نیز مخلوط‌های چند جزئی پلیمری معرفی نمودند. بررسی¬های ترمودینامیکی می‌تواند کمک شایانی در پیش‌بینی ریخت¬شناسی تشکیل غشا کند. با توجه به اینکه مدل‌های قبلی برای سه جزء به‌کار رفته بودند، در این پژوهش مدل‌سازی به‌گونه‌ای انجام شده است که علاوه بر قابلیت تعمیم برای چهار جزء، برای مواد نانو نیز استفاده شود. برای انجام این مدل‌سازی از تئوری فلوری-هاگینز استفاده شده است. پارامترهای برهمکنش با استفاده از محاسبات پارامترهای حلالیت و بهینه¬سازی به‌دست‌آمده است. مدل‌سازی ریاضی منحنی باینودال و اسپاينودال سیستم¬های سه‌تایی شامل PES/NMP/Water و Alkane/NMP/Water با استفاده از داده¬های برگرفته از مقالات موجود و همچنین مدل‌سازی ریاضی ترسیم آزمایشگاهی منحنی¬های باینودال و اسپاينودال سیستم¬های چهار جزئی شامل PES/NMP+Alkane/Water به عنوان افزودنی مایع غیر امتزاج¬پذیر با حمام انعقاد انجام شد. ناپایداری این سیستم¬ها تحت تاثیر حجم مولی آلکان است و با افزایش آن منجر به افزایش برهمکنش می¬شود. بررسی های ترمودینامیکی بر روی سیستم¬های PVC/NMP+H2O/Water به عنوان افزودنی مایع امتزاج¬پذیر با حمام و PVC+TiO2/NMP/Water به عنوان افزودنی جامد غیر امتزاج¬پذیر با حمام انجام شد و تأثیرات این افزودنی‌های مختلف بر روی مکان منحنی تعادلی مورد بحث قرار گرفت. زمانی که آب به عنوان افزودنی استفاده شود، با افزایش غلظت افزودنی شکاف امتزاج¬پذیری افزایش می¬یابد و افزودنی نانوذره توانسته این ناپایداری را ابتدا افزایش دهد و با افزایش غلظت از شدت ناپایداری کاسته می¬شود.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی،گرایش ترموسنتیک و کاتالیست
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193653
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1762.pdf7.83 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.