جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193634
Title: روابط سیاسی و اقتصادی ایران و شوروی در دوره پهلوی دوم بر اساس اسناد منتشر نشده مراکز فارسی
Authors: کیمیا زارع
Keywords: روابط سیاسی، روابط اقتصادی، روابط فرهنگی، ایران، شوروی، پهلوی دوم.
Issue Date: 1398
Abstract: رساله حاضر تحت عنوان روابط سیاسی و اقتصادی ایران و شوروی در دوره پهلوی دوم بر اساس اسناد منتشر نشده مراکز فارسی تدوین گردیده است. هدف پژوهش این است که سیر تحولات در روابط سیاسی- اقتصادی روابط ایران و شوروی را در دوره پهلوی دوم بررسی نموده و عوامل تأثیرگذار در روابط ایران و شوروی در دوران پهلوی دوم مورد مطالعه قرار دهد. سؤال پژوهش حاضر این است که درک دولت ایران از متغیرها و عوامل مؤثر بر روابط ایران و شوروی در دوره زمانی پهلوی دوم چه بوده است؟ این پژوهش بر این فرض مبتنی است که روابط اقتصادی- سیاسی ایران و شوروی تحت تأثیر متغیر سیستمی نظام بین المللی،یعنی جنگ جهانی و حوادث متعاقب آن، جنگ سرد آمریکا و شوروی و فضای پس از جنگ قرار گرفته است. روش پژوهش حاضر تحلیلی تبیینی با استفاده از تکنیک های اسنادی و کتابخانه‎ای می‏باشد در این پژوهش تمرکز اصلی، بر اسناد فارسی منتشر نشده داخلی است. دستاورد پژوهش این است که روابط اقتصادی دو کشور در پهلوی دوم با توجه به عوامل مختلف در مقاطعی تیره بوده و در مقطعی دیگر مسالمت آمیز بوده است، اما آنچه که در این دوران بسیار مورد تأکید قرار گرفته، این است که شوروی برای دسترسی به منافع خود از جمله نفت شمال از سازوکارهای مختلفی از جمله تحت فشار قرار دادن ایران از طرق مختلف از جمله حمایت از گروه های جدایی طلب، حمایت از توده ای ها از طریق اعمال خرابکارانه استفاده کرده است. در دوران پایانی حکومت پهلوی روابط اقتصادی- فنی شوروی و ایران رو به افزایش بوده اما در زمینه روابط سیاسی همچنان روابط دو کشور در سطح محدودی بود.
Description: پایان‌نامه دکتری در رشته تاریخ، گرایش تاریخ ایران بعد از اسلام
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193634
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:History تاریخ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1925.pdf7.35 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.