جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193629
Title: برآورد موجکی خطی مشتق تابع رگرسیون بر پایه‌ی داده های اریب
Authors: فاطمه ایزدبخش
Keywords: موجک، رگرسیون ناپارامتری، برآورد تابع حاصل شده، داده اریب، قضیه‌ی بسوف
Issue Date: 1397
Abstract: نظریه برآوردها یکی از مهم ترین مباحث در علم آمار است. برآورد توابع چگالی و رگرسیون، همچنین مشتق آن‌ها در علم آمار بسیار مورد توجه قرار گرفته و به روش‌های مختلفی قابل انجام است. در این پایان نامه، برآوردگر ناپارامتری توابع چگالی و مشتق آن و مشتق تابع رگرسیون به روش موجک خطی بر پایه‌ی داده‌های اریب و در فضای بسوف مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس مشتق تابع رگرسیون تصادفی به روش موجک خطی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در پایان نرخ همگرایی برآوردگرهای مطلوب در قالب چند قضیه مورد مطالعه قرار می‌گیرد. نتایج مطالب تئوری نشان می‌دهد که روش موجک در برآورد توابع ناپارامتری که تغییرات ناگهانی دارند بسیار مفید خواهد بود.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد آمار گرایش ریاضی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193629
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Statistics آمار

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1921.pdf957.77 kBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.