جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193628
Title: تاثیر نوسانات اقتصادی شرکای عمده تجاری ایران و قیمت نفت بر تجارت دریایی غیر نفتی بنادر مهم جنوب ایران
Keywords: تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت، توان عملکردی غیرنفتی بنادر، خودرگرسیون برداری استاندارد
Issue Date: 1397
Abstract: زمینه: حمل و نقل دریایی یک تقاضای مشتق شده از تجارت بین¬الملل است که رابطه ای پرسابقه و طولانی مدت با تجارت بین¬الملل دارد. کشور ایران با در دست داشتن 10 درصد از ذخایر نفتی جهان و به عنوان دومین تولید کننده نفت در سازمان کشورهای صادر کننده نفت، هم بر بازار بین¬المللی نفت تاثیر می گذارد و هم به شدت از آن تاثیر می¬پذیرد. نوسانات قیمت نفت بر تجارت میان کشورهای صادر کننده نفت و شرکای تجاری آن¬ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر می¬گذارند. تقاضا برای حمل‌ونقل دریایی به‌شدت وابسته به عملکرد اقتصاد جهانی است. در این میان متغیرهای اقتصادی شرکای تجاری در بلندمدت بر رشد اقتصادی و تجاری کشورها تأثیر¬ می¬گذارند. هدف: هدف این مطالعه بررسی تاثیر نوسانات اقتصادی شرکای عمده تجاری ایران و قیمت نفت بر توان عملکردی غیرنفتی بنادر مهم جنوب ایران با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری است. روش‏شناسی: این تحقیق، به لحاظ هدف تحقیقی کاربردی است که از رویکرد خودرگرسیون برداری برای تعیین روابط علی میان متغیر¬ها استفاده می¬کند. یافته‏ها: نتایج توابع واکنش به ضربه نشان می دهند که با ایجاد شوک اولیه در قیمت نفت، تعداد شناورهای ورودی به بندر شهید رجایی و تناژ تخلیه و بارگیری غیر نفتی به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می کند در حالی که برای بنادر امام خمینی و بوشهر با ایجاد شوک اولیه تعداد شناورهای ورودی افزایش یافته ولی تناژ تخلیه و بارگیری غیرنفتی به میزان چشم گیری کاهش می یابد. بر اساس جداول تجزیه واریانس خطای پیش بینی، سهم نوسانات قیمت نفت در توضیح تغییرات تناژ تخلیه و بارگیری غیرنفتی بندر شهید رجایی در دوره های ابتدایی اندک است اما پس از گذشت چند دوره این میزان افزایش چشمگیری پیدا می کند. این سهم برای بنادر امام خمینی و بوشهر به میزان قابل توجهی کمتر است. نتیجه‏ گیری: افزایش در قیمت نفت موجب افزایش توان عملکردی بندر شهید رجایی می گردد. از آنجایی که این بزرگترین بندر تجاری ایران است چنین تاثیر پذیری مورد انتظار است. همچنین نتایج جداول تجزیه واریانس خطای پیش بینی نشان دهنده نیاز هرچه بیشتر به تخصصی سازی بنادر برای افزایش در توان عملکردی بنادر در بلند مدت را نشان می دهند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره‌ای
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193628
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Intercontinental Sea Transport Management مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره‌ای

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1920.pdf3.23 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.