جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193626
Title: محاسبه زمان رسید امواج زمین لزره با استفاده از تبدیل موجک
Authors: محمد شکری‌کاوه
Keywords: تبدیل فوریه، تبدیل موجک، برداشت فاز، زمان رسید
Issue Date: 1397
Abstract: برداشت ورود موج لرزه‌ای می‌تواند به عنوان تشخیص لحظه‌ای از زمان که اولین انرژی ‏موج لرزه‌ای به یک گیرنده می‌رسد تعریف شود. چنین ورودی اغلب توسط تغییر در نوفه پس زمینه، انرژی، دامنه، محتوای فرکانسی، و قطبش موج شناخته شده است. شناسایی زمان ورود فاز لرزه‎‎‏‌ای دانشمندان را قادر می‌سازد که اطلاعات مهم ژئوفیزیکی و لرزه‌ای، مانند ساختار داخلی زمین، شرایط لرزه زمینساخت، لرزه‌خیزی یک منطقه و ارزیابی خطر لرزه‌ای را استنتاج کنند. همچنین‏ برداشت خودکار فاز لرز‏ه‌ای اهمیت بسیار بالای در پردازش داده‌های لرزه‌ای دارد، یک شبکه لرزه‌ای و یا حتی یک ایستگاه واحد که به طور مداوم در فرکانس نمونه برداری بالا عمل می‌کند حجم زیادی از اطلاعات را تولید می‌کند‏، پردازش چنین اطلاعاتی با این حجم، بصورت دستی کاری بسیار وقت‌گیراست و به نیروی انسانی قابل توجهی نیاز دارد. علاوه بر این به علت تشخیص نادرست تحت تاًثیر قرار می‌گیرند. بنابراین به یک جایگزین کار آمدتر، سریع‌تر و دقیق‌تر نیاز است. از این رو در چند دهه اخیر تلاش‌های قابل توجهی در جهت توسعه روش‌های برداشت خودکار فاز صورت گرفته است. بنابراین با ارائه یک الگوریتم برداشت فاز خودکار مناسب، زمان برداشت می‌تواند بدون هیچ‎‏‌گونه بررسی توسط تحلیلگر انجام شود. اما با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در جنبه‌های ریاضی و نظری تکنیک‌های تشخیص فاز، مشکل توسعه یک روش جامع که دقت مورد نیاز را برای مطالعات زلزله شناسی به خوبی و با انواع داده‌های لرزه‌ای ایفا کند، هنوز به صورت یک چالش باقی مانده است. در این مطالعه از نسخه حداکثر پوش تبدیل موجک گسسته ‎ {maximum overlap discrete wavelet transform}‎‎ برای تعیین و برداشت زمان رسید فازهای Pو Sاستفاده شده است. روش کار این مطالعه به دو بخش تقسیم می‏‌شود؛ بخش اول تعیین زمان رسید موج Pکه با اعمال تبدیل موجک و پوش از ضرایب تبدیل موجک زمان رسید موج P تعیین شده است‏، بخش دوم تعیین زمان رسید موج S می‌باشد که با استفاده از تبدیل موجک و مدل AR‎صورت گرفته است. تخمين زمان رسيدن موج S در دو مرحله انجام م‎‏ي‌شود‏؛ در ابتدا با استفاده از حداکثر‎‎ پوش تبدیل موجک گسسته يک زمان تخميني اوليه محاسبه مي‎‏‌گردد‏، در مرحله بعد با استفاده از يک مدل ‎ AR{autoregressive}‎‎ تخمين نهايي زمان رسيدن موج S محاسبه ‎‏ می‌گردد. این الگوریتم خودکار برداشت فاز، بر روی داده‌های که شامل پنج زمین‌لرزه از شبکه ‎ Fnet ‎ ژاپن م‎‏ی‌باشد اعمال شده است.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193626
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Geophysics ژئوفیزیک

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1918.pdf1.33 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.