جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/192902
Title: نامساوی‌های فوریه در فضای لبگ و لورنتس
Authors: مهری چاروسایی
Keywords: نامساوی‌های فوریه، سری فوریه، فضای لورنتس وزن‌دار، فضای لبگ وزن‌دار، تابع شبه مقعر
Issue Date: 1397
Abstract: در این تحقیق، ویژگی‌های نگاشت تبدیل فوریه بین فضاهای لبگ وزن‌دار و لورنتس را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. تعمیم‌هایی از نامساوی هاسدورف-یانگ را در این فضاها به‌دست می‌آوریم. بخش اصلی تحقیق در ارتباط با ضرایب فوریه می‌باشد. چندین شرط مختلف لازم و کافی برای کرانداری تبدیل فوریه روی دایره‌ی واحد، که به‌عنوان یک نگاشت بین فضاهای لورنتس ‎$\Lambda$‎ و ‎$ \Gamma $‎ در نظر گرفته می‌شود، برقرار می‌شود. تعدادی از نامساوی‌های شناخته شده برای توابع شبه مقعر به‌عنوان بخشی از آماده‌سازی برای اثبات نتایج سری‌‌‌های فوریه تعمیم و یا بهبود داده می‌شود.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته ریاضی گرایش آنالیز
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/192902
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Mathematics ریاضی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1913.pdf557.57 kBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.