جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/192812
Title: یک الگوریتم فرا‏ابتکاری برای حل مساله مسیردهی پویا خودروهای امداد در هنگام بحران
Authors: فرنوش مشک‌سایان
Keywords: مسیردهی پویا خودرو ، بحران، فرا‏ابتکاری، خودروهای امداد
Issue Date: 1397
Abstract: زمینه: مساله مسیردهی پویای خودروها یکی از انواع مساله‏ها مسیردهی خودرو محسوب می‏شود که در سال‏های اخیر نظر بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب نموده است. این نوع مساله با در نظر گرفتن پویایی محیط، سعی بر مدل‏سازی مساله‏ها دنیای واقعی با در نظر گرفتن اطلاعات زمان واقعی دارد. از اینرو، ساخت یک مدل بهینه‏سازی و پیشنهاد الگوریتم شایسته حل برای این مساله یکی از چالش‏های تحقیق در عملیات است. هدف: در این پژوهش، هدف مدل‏سازی و بهینه‏سازی یک مساله دنیای واقعی با در نظر گرفتن شرایط پویای محیط در هنگام بحران است. همچنین ارائه برنامه‏ای جهت تصمیم گیری کاراتر مدیران در شرایط بحرانی مد نظر است. روش‏شناسی: برای مدل‏سازی مسأله این پژوهش از برنامه‏ریزی آمیختاری عدد صحیح استفاده شده است. همچنین داده‏های مساله بطور تصادفی در نرم افزار متلب تولید شده‏اند. دو الگوریتمGA و SA برای حل مدل به کار گرفته شده است. برای مقایسه عملکرد الگوریتم‏های پیشنهادی، از آزمون آماری ویلکاکسون استفاده شده است. یافته‏ها: در این پژوهش پس از حل14 مساله نمونه با تعداد خودرو و متقاضیان متفاوت عملکرد دو الگوریتم مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاکی از این است که تفاوت معناداری در عملکرد دو الگوریتم در تولید جواب بهینه مشاهده نشده است. ولی از نظر زمان اجرا، الگوریتم GA سریع‏ تر از SA عمل کرده است. نتیجه‏گیری: هر دو الگوریتم می‏توانند برنامه بهینه مسیردهی پویا خودرو را تولید کنند و عملکرد مشابهی دارند. ولیکن، از آنجایی که زمان اجرا الگوریتم در شرایط تصمیم گیری از اهمیت بالایی برخوردار است، الگوریتم GA پیشنهاد می‏گردد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/192812
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Industrial Management مدیریت صنعتی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1912.pdf3.22 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.