جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187219
Title: مطالعه‌ی تطبیقی نمایشنامه‌ی مرگ فروشنده اثر آرتور میلر و فیلم اقتباسی فروشنده به کارگردانی اصغر فرهادی;A Comparative Study of Arthur Miller's Death of a Salesman and Farhädi's Film Adaptation, The Salesman
Authors: یاسمن میرزایی
Keywords: Comparative Study, Arthur Miller, Death of a Salesman, Asghar Farhädi, The Salesman, Adaptation;مطالعه¬ی تطبیقی ، آرتور میلر، مرگ فروشنده، اصغر فرهادی، فروشنده، اقتباس سینمایی
Issue Date: 1397
Abstract: این پایان نامه به مطالعه ی تطبیقی مرگ فروشنده ی آرتور میلر و فروشنده ی اصغر فرهادی می پردازد. به عبارت دیگر، با توجه به نظریه اقتباس، به ارتباط بین نمایشنامه و فیلم اقتباسی پرداخته و مشخص می کند که در فیلم به عنوان یک اقتباس سینمایی چه تغییراتی روی داده است. فصل اول به بررسی مفهوم، تعریف و انواع اقتباس توسط نظریه پردازان حوزه ی نقد اقتباسی می پردازد. از این رو، هر دو اثر مورد بررسی قرار می گیرند و مواردی چون شخصیت ها و درون مایه های دو اثر به تفصیل مقایسه می گردند. در این مقایسه، نظریه ی نقد اقتباسی در عمل و با بررسی دو اثر یادشده به تصویر کشیده می شود. بررسی های انجام شده نشان دهنده ی این حقیقت است که فرهادی با استفاده از تکنیک «نمایشنامه-در-فیلم» از یک سو اقتباسی کلاسیک را از نمایشنامه به تصویر می کشد و از سوی دیگر بازتاب نمایشنامه را در داستان و فضایی ایرانی، در زندگی عماد و رعنا به نمایش می گذارد و به شباهت های جامعه قرن بیست آمریکا و قرن بیست و یکم ایران می پردازد. فرهادی همانند خالق منبع الهام اثر خود یعنی آرتور میلر نشان می دهد چگونه جامعه یا رخدادی اجتماعی می تواند نگاه شخص را به زندگی و خود تغییر دهد. به عبارت دیگر، او با به تصویر کشیدن زندگی عماد و رعنا، پیش و پس از رخداد و با انعکاس زندگی ویلی در فیلم خود، تضاد بین سنت گرایی و مدرنیته را در ایران با ساختار سنتی ترسیم می کند تا تنش بین گذشته و حال، در جامعه ای در حال تغییر به نمایش درآورد. هدف غایی این پژوهش از کنکاش در تفاوت ها و تشابهات موجود در دو اثر ایجاد شناخت بیشتر از دو فرهنگ ایرانی و آمریکایی است که اساس مطالعه ی تطبیقی نیز می باشد چرا که مطالعه ی تطبیقی سعی دارد در نهایت شناختی بین خود و دیگری بوجود آورد و مطالعه ی اثر فرهادی در کنار رویکرد جامعه شناسانه به فرهنگ ایرانی سبب شناخت ما از قرینه ی آمریکایی آن نیز شده است و به همین نسبت خوانندگان آمریکایی این تحقیق می توانند شناخت دوجانبه از خود و دیگری به دست آورند.This master's thesis deploys a comparative study of Arthur Miller's Death of a Salesman, and Asghar Farhädi's film adaptation, The Salesman. It concerns how adaptation theory helps unravel the relationship between the adapted text and the adaptation in order to establish a clear understanding of the two spatially as well as temporally aloof cultures. To do so, first, the definitions and types of adaptation provided by the adaptation theorists are enunciated. Second, the theory is put into practice making comparisons between the two works with regard to their characterization and thematic perspectives. As it is demonstrated in detail, Farhädi uses the play-within-the-movie technique to juxtapose two adaptations of one work simultaneously to depict the similarities between twentieth-century America and twenty-first-century Iran. The thesis demonstrates how Farhädi illustrates the influence of society on Emad's character and thought by modeling his work on the prior text, i.e. Miller's play. He eventually reveals the contradiction between tradition and modernity in Iranian society which is gradually shifting from traditional way of life to modern forms of living. Thus, Farhädi makes a cultural tie between the adapted text and his movie adaptation by weaving the story of the former into the latter. In this manner, he deconstructs the existing bias that estranges the two nations from each other showing the potentials in literature and cinema for fashioning understanding between the two nations which is also the main principles of Comparative Literature and the main reason behind the present study.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات انگلیسی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187219
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:English Language & Literature زبان و ادبیات انگلیسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1906.pdf1.39 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.