جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187216
Title: بخش‌بندی گردشگران بر اساس مفهوم تجربه مشتری و تأثیر آن بر ریسک ادراک‌شده و رضایت گردشگران
Authors: نسرین رنگین‌کمان
Keywords: بخش‌بندی گردشگران؛ تجربه مشتری؛ نقشه های خودسازمانده؛ شبکه‌های عصبی مصنوعی
Issue Date: 1397
Abstract: زمینه: صنعت گردشگری بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین صنعت در جهان محسوب می‌شود. با افزایش رقابت در سراسر دنیا در صنعت گردشگری شرکت‌ها همواره در تلاش هستند اقداماتی انجام دهند که در فضای رقابتی تمایز ایجاد کنند و گردشگران را جذب کنند. امروزه ایجاد تجربه عالی برای گردشگران یکی از اهداف بخش گردشگری است. هدف: این پژوهش سه هدف کلیدی را دنبال می¬کند. هدف نخست از انجام پژوهش شناسایی گروه‌های مختلف گردشگران بر اساس بخش‌بندی مبتنی بر تجربه گردشگران می باشد. هدف دوم، شناسایی تأثیر تجربه گردشگر بر ریسک¬درک شده می¬باشد. هدف سوم، شناسایی تأثیر تجربه گردشگر بر رضایت می باشد. روش‏شناسی: پژوهش حاضر، از حيث هدف، پژوهشي کاربردی و از حیث روش جمع‌آوری داده¬ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را گردشگرانی که به شهر شیراز سفر کرده اند، تشکیل می دهند. داده¬های پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه در میان 384 نفر از گردشگران و با روش نمونه¬گیری در دسترس جمع¬آوری شده است. به منظور تحلیل داده¬ها و بخش‌بندی گردشگران از رویکرد نقشه‌های خودسازمانده مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است و بررسی تأثیر تجربه گردشگر بر رضایت و ریسک ادراک‌شده با مدل‌سازی معادلات و نرم‌افزار PLS صورت گرفته است. یافته‏ها و نتیجه‏گیری: بر ‌اساس یافته‌های پژوهش، گردشگران در چهار بخش با ویژگی های مختلف، بخش بندی شدند. که به‌ صورت گردشگران ارزان‌قیمت و خوش‌گذران، گردشگران پیوسته و منطقی، گردشگران اداری و بازاری و گردشگران هیجان محور و تنوع‌طلب نام‌گذاری شده‌اند. یافته‌های پژوهش همچنین بیانگر آن است که تجربه گردشگران بر رضایت آنها از مقصد تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تاثیر تجربه گردشگران بر ریسک ادراک شده آنها منفی و معنادار است. پس از شناسایی بخش‌های موجود، با توجه به ویژگی‌های افراد موجود در هر بخش، مدیران شهری و آژانس¬های مسافرتی می‌توانند گروه‌های مختلف موجود در میان گردشگران را شناسایی کرده و متناسب با ویژگی‌های افراد موجود در آن بخش از برنامه‌های یکسانی در جهت توسعه گردشگری استفاده کنند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187216
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1904.pdf6.49 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.