جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187215
Title: بررسی تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عمان در دوره¬ی گذر از عصر ساسانی به دوران اسلامی
Authors: نصیب‌الله رستگاری
Keywords: ساسانیان، عمان، خلیج فارس، آل جلندی، مزون
Issue Date: 1397
Abstract: سرزمین عمان دارای تاریخی چند هزارساله است که در بخش مهمی از این دوران پرفراز و نشیب جزئی از قلمرو حکومت‌های ایرانی بوده است. در منابع ایرانی این سرزمین مَکَ و یا مزون خوانده شده است. پژوهش حاضر به بررسی تاریخ تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عمان در دوره¬ی انتقال از عصر ساسانی به اسلامی می‌پردازد و هدف آن پاسخگویی به این پرسش است که سرزمین عمان در گذر از ایالتی ساسانی به سرزمینی اسلامی چه تحولاتی را طی کرده است؟ در پاسخ به پرسش پژوهش این فرضیه مطرح شد که عمان با افول اقتدار ایرانیان در عصر فتوحات و شکل‌گیری خلافت اسلامی از نظر سیاسی از حکومت‌های ایران مستقل می‌گردد اما به نظر می‌رسد که به سبب درهم تنیدگی منافع اقتصادی و روابط منطقه‌ای در ارتباط نزدیک با ایرانیان باقی می¬ماند. تا اینکه حکومت ایرانی آل‌بویه توانست آنجا را فتح کند. این پژوهش با تکیه بر منابع تاریخی و روش توصیفی تحلیلی انجام شده است و نشانگر این واقعیت است که سرزمین عمان همواره جزیی از قلمروهای بزرگ¬تر منطقه‌ای یعنی حکومت‌های ایرانی و خلافت اسلامی بوده است و سیاست و اقتصاد آن تابع جریانات سیاسی و اقتصادی این حکومت‌ها بوده است. عمان با وجود تغییرات بنیادین اجتماعی و اقتصادی، و البته دینی، کمابیش وارث ساختار اداری ساسانی بود که اداره¬ی آن را تا حدودی به حاکمان داخلی واگذار کرده بوده و به واسطه¬ی رونق جریان دریانوردی ثروت و شهرت بسیاری داشت.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته تاریخ گرایش مطالعات خلیج فارس
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187215
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:History تاریخ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1903.pdf2.27 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.