جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187210
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorحسین فالی‌نژاد-
dc.contributor.advisorهادی اسلامی‌زاده-
dc.contributor.authorسجاد فلاحتی-
dc.date.accessioned2019-05-12T03:38:48Z-
dc.date.available2019-05-12T03:38:48Z-
dc.date.issued1397en_US
dc.identifier.urihttp://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187210-
dc.descriptionپایان‌نامه کارشناسی ارشد فیزیک گرایش فیزیک اتمی- مولکولیen_US
dc.description.abstractهدف از ارائه این پایان نامه، تعیین نیروی پاشندگی بین دو اتم یا دو مولکول خنثی است. نیروی پاشندگی، یکی از انواع نیرو های وان در والسی می باشد که در مکانیک کلاسیک قابل توجیه نیست و باید افت خیز میدان خلا، در نظر گرفته شود. با فرض اینکه اتم B توسط میدان خلا قطبیده میشود، میدان برایند در موضع اتم A ، حاصل جمع میدان خلا و میدان ناشی از دوقطبی نوسانی اتم B است، با استفاده از اثر استارک مربعی، عبارتی برای جابجایی انرژی حالت زمینه اتم A ، بر حسب میدان الکتریکی حالت خلا ارائه می شود. با در نطر گرفتن میدان ها به عنوان عملگر و گرفتن مقدار چشمداشتی در حالت خلا، تغییر انرژی حالت زمینه بر حسب تابع بستگی میدان الکتریکی خلا نوشته می شود و سپس با استفاده از قضیه اتلاف – افت و خیز و فرمول کوبو، به قسمت موهومی تابع گرین پتانسیل برداری ربط داده می شود. با محاسبه تابع گرین، عبارتی برای انرژی بر هم کنش بین دو اتم بر حسب قطبش پذیری و فاصله بین آن دو بدست آورده می شود. وضعیت های فواصل کوچک و بزرگ بررسی شده و سازگاری با کارهای پیشین نشان داده شده است.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.relation.haspartپ1899en_US
dc.subjectنیروی پاشندگی، نیروی وان در والسی، افت و خیز خلا، اثر استارک مربعی، حالت خلا، تابع بستگی میدان الکتریکی، قضیه اتلاف – افت و خیز، تابع گرین پتانسیل برداری، قطبش پذیریen_US
dc.titleتعیین انرژی‌بر‌هم کنش بین‌دو‌اتم به روش تابع گرین-
dc.typeپایان نامه فارسیen_US
Appears in Collections:Physics فیزیک

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1899.pdf2.12 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.