جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187209
Title: مطالعه‌ی تأثیر گرادیان ترکیب بر داده¬های تولید در مخازن گاز میعانی
Authors: فاطمه ترکاشوند
Keywords: داده‌های تولید، گرادیان ترکیب، گاز میعانی، مخزن، منحنی عملکرد جریانی
Issue Date: 1395
Abstract: در این پایان¬نامه تاثیر حضور و عدم حضور گرادیان ترکیب بر عملکرد یکی از چاه¬های میدان گازی در جنوب ایران بررسی می¬شود. مخزن موردمطالعه یک مخزن چندلایه با سیال گاز میعانی فقیر است. بدین منظور مدل گرادیان ترکیب با استفاده از داده¬های واقعی ساخته و به عنوان ورودی به شبیه¬ساز مخزن وارد شد. با شبیه¬سازی یک مخزن گاز میعانی مصنوعی با استفاده از اطلاعات سنگ و سیال میدان، داده¬های مورد نیاز برای رسم منحنی عملکرد جریانی چاه استخراج شد. این منحنی برای حالات مختلف مخزن و در حضور گرادیان ترکیب یا بدون درنظر گرفتن آن رسم شد و مورد مقایسه قرار گرفت. برای اعمال اثر گرادیان ترکیب دو راه ¬حل اتخاذ شد که پس از بررسی، یکی از آن¬ها نتایج مورد انتظار را نشان می¬داد. این پژوهش نشان می¬دهد که درنظر نگرفتن گرادیان ترکیب در مخازن نزدیک نقطه بحرانی، مانند مخازن گازی جنوب ایران، می¬تواند منجر به خطای پیش¬بینی روند تولید، خطا در تخمین ذخیره درجای مخزن و خطا در روند شبیه¬سازی شود.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187209
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Petroleum Engineering مهندسی نفت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1898.pdf4.13 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.