جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187208
Title: زیبایی‌شناسی نامه‌های نهج‌البلاغه بر اساس نقد فرمالیستی
Authors: عباس محدثی‌نژاد
Keywords: فرمالیسم، آشنایی‌زدایی، برجسته‌سازی، بینامتنیّت، نامه‌های نهج‌البلاغه
Issue Date: 1396
Abstract: "فرمالیسم" عنوان یک مکتب تأثیرگذار نقدی است که در اوایل قرن بیستم میلادی در روسیّه ظهور کرد و در حقیقت، انقلابی است علیه عوامل بیرونی و مباحث غیر ادبی که یک اثر ادبی را در بر گرفته است. فرمالیست‌ها با مطرح کردن مفهوم "آشنايي‌زدایی"، متنی را زیبا می‌دانند که به گونه‌ای هنرمندانه از ساختار اصلی زبان عدول کرده باشد و با بیان ایدة "برجسته‌سازی" نیز به بررسی گونه‌‌های مختلف کاهش و افزایش در قواعد زبانی می‌پردازند. این جنبش همچنین با اعتقاد به نظریة روابط "بینامتنی" بر این نکته تأکید می‌کند که آثار هنری در ارتباط با آثار قبلی به وجود می‌آید. نامه‌های نهج‌البلاغه به دلیل بهره‌مندی از شگردهای مختلف ادبی، به طور کامل در چهارچوب فرمالیسم قابل واکاوی ‌است. کتاب ارزشمند نهج‌البلاغه، گزیده‌ای از سخنان گهربار امام علی(ع) است که توسّط "سیّد رضی" گردآوری شده است. قسمت قابل توجّهی از این کتاب ارزشمند به نامه‌های امام علی(ع) اختصاص یافته است. این نامه‌ها با وجود این که دارای موضوعات متنوّع و مخاطبین متعدّدی است امّا ویژگی مشترک همة آن‌ها این است که در نهایت زیبایی و با بهره‌مندی از شگردهای گوناگون بلاغی نگاشته شده است. همین ادبیّتِ موجود در فرم سخن و لطافت و ظرافت موجود در کلام امام(ع)، سبب شده است که بتوان نامه‌هایی که چندین قرن از نگارش آن‌ها گذشته است را در قالب جدیدترین مکتب ادبی معاصر مورد بررسی و تحلیل قرار داد. این پژوهش بر آن است با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی زیبایی‌های موجود در نامه‌های نهج‌البلاغه بپردازد. هدف این پژوهش کشف شیوه‌های مختلف آشنایی‌زدایی و برجسته‌سازی و تحلیل انواع روابط بینامتنی و نیز درک ارتباط بین شگردهای ادبی موجود در فرم نامه‌ها با مفاهیم مدّ نظر امام(ع) می‌باشد. واکاوی این متن نشان می‌دهد حضرت(ع) در حوزة آشنایی‌زدایی با بهره‌گیری از گونه‌های مختلف تقدیم و تأخیر و شیوه‌های متعدّد التفات، اثری زیبا و هنری آفریده است. در حوزة برجسته‌سازی نیز با استفاده از ترفند قاعده‌افزایی و عوامل موسیقی‌سازی مانند تکرار، جناس و سجع، سخنِ خویش را برجسته ساخته‌است. همچنین در حوزة قاعده‌کاهی از صنایع بیانی تشبیه، استعاره و کنایه به عنوان قاعده‌کاهی معنایی بهره گرفته است. در موضوع بینامتنیّت نیز ضمن تعامل با آیات قرآن، به نامه‌ها جنبة تقدّسی بخشیده و سخنان خود را در راستای کلام الهی قرار داده است. هدف امام از این ترفندهای زبانی جلب توجّه و تمرکز مخاطب بر متن و هدایت وی برای درک معنای مدّ نظر می‌باشد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته گرایش
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187208
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Arabic Language & Literature زبان و ادبیات عرب

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1896.pdf2.49 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.