جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187207
Title: مقاوم‌سازی ستون بتنی مسلح در برابر بار انفجار با استفاده از پوشش بتن‌های فوق توانمند با الیاف فولادی UHPFRC
Authors: امیر زمانی
Keywords: بتن فوق توانمند، الیاف فولادی، انفجار، مقاوم‌سازی، تحلیل دینامیکی غیرخطی
Issue Date: 1397
Abstract: با توجه به تهدیدهای روز افزون تروریستی و احتمال وقوع انفجار در مجاورت ابنیه صنعتی، برآورد مقاومت انواع سازه‌ها در مقابل بارهای انفجاری اهمیت بسیار دارد. در این مقوله، سازه¬های بتن مسلح به واسطه شکل-پذیری اندک مصالح بتنی بیش از سایر انواع سازه در معرض تهدید بوده و با هدف رفع این نارسایی، استفاده از انواع کامپوزیت‌های سیمانی و بتن‌های الیافی مدنظر محققین قرار گرفته است. از این میان بتن¬های فوق توانمند الیافی با دارا بودن مقاومت کششی و ظرفیت اتلاف انرژی قابل ملاحظه، در زمره مصالح قابل قبول در زمینه مقاوم¬سازی سازه¬ها در برابر انفجار قرار گرفته است. در این پژوهش با انتخاب مدل رفتاری مبتنی بر پلاستیسیته و خسارت برای مصالح بتن الیافی فوق توانمند، ابتدا شرایط ستون¬های ساخته شده از UHPFRC طی آزمایش انفجار واقعی برگرفته از پژوهش دیگر محققین، در محیط عددی نرم افزار محاسباتی آباکوس شبیه¬سازی شده است. انطباق قابل قبول نتایجی از قبیل تاریخچه زمانی جابجایی و الگوی ترک خوردگی حاصل از تحلیل¬های عددی و پاسخ¬های واقعی ثبت شده طی آزمایش انفجار نشان دهنده آن است که شرایط هندسی و مکانیکی مدل پیشنهادی به خوبی انتخاب و تعریف گردیده و مدل تدوین شده قابلیت استفاده جهت پیش¬بینی رفتار ستون ساخته شده از بتن الیافی فوق توانمند در مقابل بارهای انفجاری را دارا می¬باشد. با استفاده از پوشش ساخته شده از این مصالح جهت مقاوم¬سازی ستون¬های بتنی، نتایج تحلیل-های عددی حاکی از آن است که حداکثر جابجایی مدل مقاوم¬سازی شده با 25 میلی¬متر UHPC، حدود 60 درصد نسبت به نمونه¬ی مقاوم نشده کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین با معرفی دیاگرام فشار – ضربه جهت ارزیابی آسیب وارده به ستون، مشخص شد که با استفاده از پوشش 25 میلی¬متری UHPC، ظرفیت تحمل خسارت ستون در برابر انفجارهای حوزه¬ی نزدیک و دور، با افزایش 60 الی 100 درصدی نسبت به ستون مقاوم نشده همراه می¬گردد. در صورتی که از 75 میلی¬متر UHPC برای پوشش پیرامون ستون استفاده شود، تحمل ستون نسبت به نمونه تقویت نشده در برابر انفجارهای حوزه¬ی نزدیک و دور تا 114 الی 140 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش سازه
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187207
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Civil Engineering مهندسی عمران

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1895.pdf5.56 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.