جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187205
Title: سنتز ترکیبات جدید اسپیرو ایندولوکینازولین، پروپلان، تری آزولو اسپیرو دی هیدرو پیریدین و بیس اسپیرو اکسیندول‌های نامتقارن با استفاده از واکنش‌های چند جزیی
Authors: مریم بیراتی
Keywords: اسپیرو ایندولوکینازولین، پروپلان، تری آزولو اسپیرو دی هیدرو پیریدین، بیس اسپیرو اکسیندول‌های نامتقارن، واکنش‌های چند جزیی
Issue Date: 1397
Abstract: در بخش اول این پایان نامه، یک روش سبز، مؤثر و با بازده بالا برای سنتز مشتقات اسپیرو ایندولوکینازولین با استفاده از واکنش تراکمی بین تریپتانترین، مالونونیتریل و ترکیبات کربونیل دار دارای C-H فعال در شرایط بدون حلال و در حضور آمونیوم استات در دمای 90 درجه سانتی‌گراد گزارش شده است. فعالیت این ترکیبات برای مهار آنزیم‌های فسفولیپاز A2 مورد بررسی قرار گرفت و بسیاری از ترکیبات حاصل فعالیت مناسبی نشان دادند. در بخش دیگر این تحقیق، یک روش مؤثر، تک ظرف، دو مرحله‌ای و چهار جزئی و سبز برای سنتز مشتقات پروپلان از واکنش تراکمی اسنفتوکینون، مشتقات مالونو، آمین‌های نوع اول و مشتقات β-کتواستر یا β-دی کتون در حضور تری اتیل آمین در اتانول و دمای اتاق شرح داده شده است. با استفاده از این روش، همه ترکیبات در بازده¬های خوب تا عالی تهیه شدند. در ادامه کارهای تحقیقاتی خود بر روی سنتز ترکیبات هتروسیکل بیولوژیکی، یک روش تک ظرف و پنج جزئی برای سنتز مشتقات جدید 3،2،1-تری‌آزولو اسپیرو دی هیدرو پیریدین از واکنش N-پروپارژیل آیزاتین، سدیم آزید، بنزیل برمید‌ها، مالونونیتریل و مشتقات کتن آمینال با استفاده از مقادیر کاتالیزوری CuI/DABCO در محیط آبی اتانول توسعه داده شده است. در نهایت ازPEG-400 به¬عنوان حلال سبز و پلیمری زیست تخریب پذیر برای سنتز تک ظرف، دو مرحله¬ای و چند جزئی مشتقات بیس اسپیرو اکسیندول‌های نامتقارن از واکنش مشتقات آیزاتین، N-آلکیل آیزاتین‌ها، آلکیل مالونات‌ها و ترکیبات کربونیل دار دارای C-H فعال در حضور K2CO3 و در دمای اتاق استفاده شده است. همه محصولات با بازده خوب تا عالی تهیه شدند.
Description: پایان نامه دکتری شیمی گرایش شیمی آلی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187205
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemistry شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1892.pdf21.19 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.