جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187202
Title: تجزیه و تحلیل بهره‌وری و کارایی انرژی، محیط‌زیست و اقتصادی (E3) در منتخبی از کشورهای تولیدکننده نفت: روش تحلیل پوششی داده‌ها
Authors: اسماعیل جمشیدی
Keywords: کارایی، بهره‌وری، تحلیل پوششی داده‌ها، شاخص لوئنبرگر، کشورهای تولیدکننده نفت
Issue Date: 1397
Abstract: زمینه: به اختصار به بررسی سیستمی عوامل انرژی، اقتصاد و محیط‌زیست عوامل E3 گفته می‌شود که به طور مستقیم و غیر‌مستقیم بر هم اثر می‌گذارند. افزایش مصرف انرژی و در نتیجه آن کاهش استانداردهای زیست‌محیطی، مانع رشد پایدار اقتصاد می‌شود و در نتیجه رفاه عمومی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. بنابراین توجه به کارایی و بهبود آن در یک سیستم یکپارچه E3 اهمیت قابل توجهی دارد. هدف: هدف این پژوهش اندازه‌گیری کارایی کل عوامل E3 و تغییرات بهره‌وری عوامل E3 کشورهای منتخب تولیدکننده نفت طی سال‌های 2015-2001 است. روش‌شناسی: در این مطالعه با استفاده از شاخص کارایی کل عامل و با لحاظ متغیر هزینه آموزش به عنوان شاخص اقتصاد دانش محور و در نظر گرفتن فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس به بررسی کارایی عوامل E3 پرداخته شد و سپس تغییرات بهره‌وری این عوامل با استفاده از شاخص لوئنبرگر اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: در شاخص کارایی کل عامل E3 کشور قطر کاملا کارا شناخته شد. همچنین کشور هند از منظر انرژی (e1)، بریتانیا از منظر اقتصاد (e2) و نروژ از منظر زیست¬محیطی (e3) کارا هستند. در اندازه‌گیری تغییرات بهره‌وری نیز کشورهای نروژ، چین، کویت و قطر دارای بهبود در بهره‌وری کل E3 بودند و سایر کشورها افت بهره‌وری کل E3 را تجربه کردند. همچنین این پژوهش نشان داد که متغیر هزینه آموزش تاثیر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب دارد. نتیجه‌گیری: نتایج مبین آن است که اکثر کشورهای عضو اوپک در مصرف انرژی ناکارا هستند که به این دسته از کشورها پیشنهاد می‌شود با مدرنیزه کردن زیر ساخت‌های انرژی، ارتقا سطح تکنولوژی تولید و واقعی کردن قیمت انرژی، کارایی این عامل مهم را افزایش دهند. اکثر کشورهای غیر اوپک نیز در عامل زیست‌محیطی ناکارا هستند که به این گروه از کشورها نیز توصیه می‌شود منایع انرژی تجدیدپذیر را جایگزین سوخت¬های فسیلی ( به خصوص زغال سنگ) کنند و همچنین با اجرای تعهدات خود در توافقنامه زیست‌محیطی پاریس موجب ارتقا کارایی زیست‌محیطی خود شوند. به کشورهایی که در عامل اقتصادی ناکارا بودند (مانند اکثر کشورهای عضو اوپک) نیز توصیه می‌شود با تنوع‌سازی در اقتصاد موجب مقاوم شدن اقتصاد خود در برابر شوک‌های بازارهای انرژی جهانی و ارتقا بهره‌وری عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه و انرژی) شوند. همچنین توجه به حوزه آموزش می¬تواند موجب تحقق توسعه پایدار شود.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد گرایش انرژی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187202
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Economy اقتصاد

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1890.pdf5.34 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.