جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187198
Title: سنتز مشتقات جدید اسپیروبنزوکسازول و پیریدین
Authors: فاطمه اصیل‌پور
Keywords: آیزاتین، بنزوکسازول، پیریدین، حلال های یوتکتیک
Issue Date: 1397
Abstract: در قسمت اول این پژوهش، ضمن سنتز مشتقات مختلف از کتونهاي در واکنش تراکمی و سه جزئی با مشتقات دي آمین و 1،1 -بیس متیل تیو- 2- نیترو اتیلن در حلال استونیتریل ، مشتقات مختلف از پیریدینها با بازده خوب تا عالی سنتز شدند.در بخش دوم این پایان نامه تهیه مشتقات جدید اسپیروبنزوکسازول بر پایه مشتقات آیزاتین به وسیله واکنش تراکمی تک ظرف و سهجزئی مشتقات آیزاتین، مالونونیتریل و دي هیدروبنزوکسازولها در شرایط حلال یوتکتیک ارائه شده است.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش آلی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187198
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemistry شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1886.pdf15.15 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.