جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187196
Title: اثربخشی بازی‌های شناختی رایانه‌ای بر کارکردهای اجرایی و خلاقیت کودکان پیش‌دبستانی
Authors: طیبه احمدشاهی
Keywords: بازی شناختی رایانه ای، کارکرد اجرایی، خلاقیت، کودک پیش‌دبستانی
Issue Date: 1397
Abstract: زمینه: بازی‌های شناختی رایانه‌ای یک شیوه جدید و برانگیزاننده برای کودکان و نوجوانان می‌باشد که می‌تواند علاوه بر جنبه‌های سرگرم‌کننده، به آن‌ها کمک کند تا کارکردهای شناختی و خلاقیت خود را ارتقا ببخشند. هدف: مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی اثربخشی بازی‌های شناختی رایانه‌ای بر کارکردهای اجرایی و خلاقیت کودکان پیش‌دبستانی انجام شده است. روش‏شناسی: مطالعه‌ی حاضر در قالب روش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کودکان مقطع پیش‌دبستانی شهر بوشهر در سال 1397 می‌باشد که در مراکز پیش‌دبستانی این شهر مشغول به تحصیل بودندکه با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای 21 نفر به‌عنوان نمونه‌ی اصلی انتخاب شدند، سپس در سه گروه 7 نفره، دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. یک گروه آزمایشی بازی‌های لوموسیتی در 21 جلسه‌ی 45 دقیقه‌ای و گروه آزمایشی دیگر بازی‌های تتریس در 12 جلسه 45 دقیقه‌ای دریافت کردند، درصورتی که گروه کنترل در این مدت هیچ‌گونه بازی را دریافت نکردند. یافته‏ها: نتایج نشان داد که انجام بازی‌های شناختی رایانه‌ای بر خلاقیت و حافظه کاری کودکان پیش‌دبستانی تأثیر معنادار دارد ولی بر توجه انتخابی و انعطاف‌پذیری شناختی و برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی تأثیر معنادار ندارد. نتیجه‏گیری: نتایج این پژوهش تلویحات نظری و کاربردی مهم در ارتباط با نقش بازی‌های شناختی رایانه‌ای در ارتقای کارکرد شناختی کودکان پیش‌دبستانی در بردارد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی گرایش عمومی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187196
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1884.pdf2.74 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.