جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187172
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorحسین عباسی-
dc.contributor.advisorعلیرضا فیوض-
dc.date.accessioned2019-04-13T09:06:20Z-
dc.date.available2019-04-13T09:06:20Z-
dc.date.issued1397en_US
dc.identifier.urihttp://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187172-
dc.description.abstractدر سال¬های اخیر پژوهش¬های بسیاری در زمینه¬ی خرابی پیشرونده به صورت مقاله، آزمایش و .. انجام گرفته است. بخش عمده¬ی این تحقیقات بر روی سازه¬های قابی شکل و به روش تحلیل مسیر بار جایگزین بوده است. در این تحقیقات اصلی¬ترین مکانسیم انتقال نیرویی، که به آن اشاره شده است عمل زنجیره¬ای/کششی تیر¬ها در محل حذف عضو است. با این حال امکان ایجاد مکانسیم¬های دیگری نظیر رفتار غشایی دال¬ها و یا مشارکت اجزای غیر¬سازه¬ای وجود دارد. مشارکت میانقاب¬ها به عنوان اجزای غیر سازه¬ای در باز توزیع نیرو¬ها موضوعی است که اخیرا مورد توجه قرار گرفته و به نقش موثر آن در افزایش مقاومت سازه اشاره شده است. با وجود این سختی و ظرفیت قاب¬های میانپر به ویژگی¬هایی نظیر ابعاد بازشو، شرایط تماسی، نوع مصالح و غیره بستگی دارد. درز¬هایی که در ناحیه تماسی میانقاب و قاب پیرامونی قرار دارند، به صورت قابل توجه¬ای اندرکنش میانقاب و اعضا را متاثر می¬کنند. این درز¬ها می-توانند در اثر شرایط اجرایی و یا به علت الزامات آیین¬نامه¬ای در نظر گرفته شده باشند. در هرحال در بعضی شرایط حضورشان اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش به اثر عرض و موقعیت درز¬های تماسی میانقاب بر رفتار سازه پرداخته شده است. این موضوع که حضور درز¬ها تا چه حد و چگونه مشارکت میانقاب¬ها در باز توزیع نیروهای ناشی از حذف ستون را متاثر می¬کنند، تمرکز اصلی پژوهش حاضر بوده است. به منظور تحقق این هدف، مدل اجزا محدود سازه در نرم افزار SAP 2000 ساخته شد و تحلیل مسیر بار جایگزین به روش دینامیکی غیرخطی بر روی آن انجام گرفت. میانقاب ¬مورد مطالعه از نوع دیوار¬های ساندویچ پنل بتنی بوده است. این نوع میانقاب،¬ با اِلمان پوسته¬¬¬ و اعضا قاب با اِلمان خطی دو گره¬ای مدل¬سازی شدند. رفتار خمیری اعضا نیز با اختصاص مفاصل رشته¬ای به اعضا قاب درنظر گرفته شد. نتایج تحلیل نشان می¬دهد افزایش عرض درز¬ها (در سه وجه میانقاب) تا 50 میلی¬متر باعث افزایش تغییرمکان قائم محل حذف ستون تا 70 درصد نسبت به نمونه بدون درز می¬شود. در ادامه، نتایج این تحقیق نشان داد قرارگیری درز-ها تنها در یکی از وجوه میانقاب (تیر-میانقاب، ستون -میانقاب) می¬تواند تنش در اعضا میانقاب را تا حد قابل ملاحظه¬ای کاهش دهد. نتایج نشان می¬دهد شرایط تماسی تاثیر قابل ملاحظه¬ای بر سختی و ظرفیت قاب میانپر دارد و می¬توان گفت برآورد میانقاب¬ها به عنوان اجزایی برای تامین مسیر بارجایگزین، بدون درنظر گرفتن شرایط تماسی آنها از دقت کافی برخوردار نیست. به صورت کلی بهره بردن از ظرفیت میانقاب¬ها برای افزایش توانایی سازه تنها با اطمینان از مناسب بودن شرایط تماسی آن امکان پذیر است.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.relation.haspartپ1863en_US
dc.subjectخرابی پیشرونده، میانقاب، درزتماسیen_US
dc.titleارزیابی اثر درزهای تماسی میانقاب بر مقاومت قاب خمشی فولادی در برابر خرابی پیشرونده-
dc.typeThesisen_US
dc.contributer.corporatenameسیدشاکر حسینی-
Appears in Collections:Civil Engineering مهندسی عمران

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1863.pdf12.35 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.