جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187171
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorفریده‌سادات حسینی-
dc.contributor.advisorیعقوب حسینی-
dc.contributor.authorمرضیه کرمی‌شعار-
dc.date.accessioned2019-04-13T09:02:00Z-
dc.date.available2019-04-13T09:02:00Z-
dc.date.issued1397en_US
dc.identifier.urihttp://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187171-
dc.description.abstractهویت از جمله مولفه¬های مهم رشد است که اقسام مختلفی را شامل می¬شود. هویت تحصیلی یکی از ابعاد مهم هویت می‌باشد. هر فرد در طی دوران نوجوانی از زمان شروع بحران هویت، شروع به تعریف و تشکیل یک هویت تحصیلی برای خود می¬نماید اما به دنبال کسب یک هویت موفق و سالم در مسیر شکل¬گیری با عوامل بسیاری مواجه می¬شود. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت موضوع هویت تحصیلی و نقش آن بر جامعه علمی، به دنبال تبیین فرایند هویت¬یابی تحصیلی دانشجویان و بررسی علل، پیامدها و راهکارهای سازنده برای کسب هر چه بهتر آن می¬باشد. این پژوهش بر پایه رویکرد ترکیبی، در دو مرحله کیفی و کمی اجرا گردید. جامعه آماری را در بخش کیفی دانشجویان و اساتید دانشگاه خلیج فارس و در بخش کمی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر شکل داده‌اند. نمونه¬گیری در مرحله کیفی به صورت نظری و در مرحله کمی به صورت خوشه¬ای تصادفی انجام شد. داده‌های به دست آمده در مرحله کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد، کد¬گذاری و در قالب مدل گراندد اشتراوس و در قالب کدهای محوری در پنج بخش: پدیده، علت‌ها، بسترها، پیامدها و راهکارها ارائه گردیدند. در مرحله پژوهش کمی، داده¬های حاصل از پژوهش کیفی به صورت یک پرسشنامه تدوین شدند و سپس بر جامعه دانشجویان اجرا شد. یافته¬های پژوهش کمّی همسو با یافته¬های پژوهش کیفی بودند و مدل ارائه شده در پژوهش کیفی برازش لازم را در تحلیل کمی به دست آورد. بر همین اساس با توجه به آنچه در پژوهش کیفی به عنوان بخش¬های مختلف هویت تحصیلی بیان شده است، می¬توان نتیجه گرفت که عوامل موثر بسیاری در تسریع یا وقفه فرایند هویت¬یابی تحصیلی وجود دارند که با شناخت و کشف آن¬ها می¬توان به فرایند هویت¬یابی تحصیلی نوجوانان و جوانان برای دست یافتن به یک هویت تحصیلی موفق، کمک کرد.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.relation.haspartپ1862en_US
dc.subjectهویت یابی، هویت تحصیلی، رویکرد ترکیبی، دانشجوen_US
dc.title.alternativeتبیین هویت یابی تحصیلی دانشجویان : علل، پیامدها و روش سنجش بر پایه یک رویکرد ترکیبی-
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1862.pdf4.13 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.