آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
بررسی عوامل موثر بر تجربه آنلاین مشتری و شناسایی تاثیر آن بر درگیری برند، تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی و قصد خرید مجدد 22

کل بازدیدها طی یک ماه

July 2019 August 2019 September 2019 October 2019 November 2019 December 2019 January 2020
بررسی عوامل موثر بر تجربه آنلاین مشتری و شناسایی تاثیر آن بر درگیری برند، تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی و قصد خرید مجدد 0 2 0 0 3 7 10

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
پ1860.pdf 21

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 17
United States 2
Germany 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Tabriz 4
Fremont 2
Khorasan 1
Qazvin 1
Tehran 1