جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187168
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorحمید شاهبندرزاده-
dc.contributor.authorفاطمه خواجه-
dc.date.accessioned2019-04-09T11:27:46Z-
dc.date.available2019-04-09T11:27:46Z-
dc.date.issued1397en_US
dc.identifier.urihttp://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187168-
dc.descriptionپایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیاتen_US
dc.description.abstractزمینه: وضعیت کنونی اقتصاد کشور، رشد روزافزون ترمینال¬های کانتینری و بازار رقابتی این صنعت، مدیران ترمینال کانتینری را ملزم به تلاش در راستای حفظ منافع سازمان می¬نماید. هدف: ازآنجایی¬که ترمینال¬های کانتینری یک سازمان واسطه هستند و منافع آن¬ها تحت تأثیر شاخص-های متنوع و درهم¬تنیده داخلی و خارجی می¬باشد، پژوهش حاضر برای تعیین و تشخیص میزان ارتباط بین شاخص¬های منافع ترمینال کانتینری از نقشه¬شناختی¬فازی استفاده¬نموده¬است. روش¬شناسی: درهمین¬راستا، این پژوهش از طریق مطالعه کتابخانه¬ای به شناسایی شاخص¬های مرتبط با رضایت مشتریان ترمینال کانتینری پرداخته و میزان نفوذ هریک از شاخص¬ها بر یکدیگر را با استفاده از نظر ده نفر از متخصصان ترمینال کانتینری استان بوشهر، تعیین¬نموده¬است. درادامه، ماتریس به¬دست¬آمده در نرم¬افزار Fcmapper اجرا و نقشه¬شناختی¬فازی ترسیم گردید. سپس با کمک مدل¬سازی ساختاری تفسیری به اولویت¬بندی شاخص¬ها جهت شبیه¬سازی سناریو پرداخته¬شد. یافته¬ها: بر مبنای تحلیل نقشه شناختی فازی به¬ترتیب، جذب سرمایه، کیفیت خدمات و کارایی سه شاخص مهم ازنظر محوریت شناسایی شدند؛ هم¬چنین مشخص گردید به¬ترتیب سه شاخص ، جذب سرمایه بیرونی، عملکرد اپراتور، قوانین تأثیرگذاری بالایی دارند. بر اساس مدل ISM نیز مشخص گردید عوامل بیرونی مبنا و پایه منافع ترمینال کانتینری هستند، پس از آن ابعاد منابع انسانی، فرایندی، اقتصادی و زیرساخت قرار دارد، که تعامل این عوامل با یک¬دیگر بر تصمیمات استراتژیک مدیریت تأثیر می¬گذارد و منافع ترمینال کانتینری نیز در سطح بعد یعنی هدف قرار گرفت. نتیجه¬گیری: براساس یافته¬های پژوهش مشخص گردید درصورتی¬که مدیران ترمینال کانتینری استان بوشهر در هنگام سیاست¬گذاری ابتدا به عوامل بیرونی و سپس به شاخص¬های محوری شناسایی¬شده و شاخص¬های دارای تأثیرگذاری توجه نمایند، می¬توانند سیاستی مناسب در جهت حفظ منافع ترمینال کانتینری اعمال نمایند.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.relation.haspartپ1859en_US
dc.subjectترمینال کانتینری، منافع ترمینال کانتینری، تحقیق درعملیات نرم، نقشه شناختی فازی، مدلسازی ساختاری تفسیریen_US
dc.titleارائه مدلی جهت تحلیل عوامل اثرگذار بر منافع ترمینال کانتینری با نگرش بر تحقیق در عملیات نرم ( مورد مطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر)-
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Industrial Management مدیریت صنعتی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1859.pdf4.9 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.