جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187167
Title: ساخت ¬کامپوزیت‌های سطحی پایه آلومینیومی با استفاده از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی و بررسی رفتار سایشی آن‌ها
Authors: مهدی نظری
Keywords: فرآیند اصطکاکی اغتشاشی، آلومینیوم 6061، گرافن، دی‌بوراید تیتانیم، کامپوزیت سطحی
Issue Date: 1397
Abstract: پایان نامه حاضر به ایجاد و بررسی خواص مکانیکی و سایشی کامپوزیت سطحی آلومینیوم 6061 تقویت شده با پودرهای دی‌بوراید تیتانیم و گرافن به روش اصطکاکی اغتشاشی می¬پردازد. جهت بررسی اثر ذرات تقویت کننده، نمونه¬هایی با 10، 20 و %wt 30 دی‌بوراید تیتانیم و 5/0، 1 و %wt 2 گرافن و نیز نمونه¬هایی با با %wt 20 دی‌بوراید تیتانیم و 5/0، 1 و %wt 2 گرافن به صورت هیبریدی تهیه شد. ریزساختار نمونه¬ها به وسیله میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی بررسی شد. همچنین از پراش پرتوی ایکس جهت شناسایی فازهای موجود استفاده شد. خواص مکانیکی نمونه¬ها به وسیله آزمون کشش، سایش و سختی سنجی بررسی شد. با توجه به نتایج، در نمونه¬های تقویت شده با دی‌بوراید تیتانیم، بالاترین خواص مکانیکی مربوط به نمونه با 20 درصد وزنی دی‌بوراید تیتانیم بود و توزیع خوب فاز تقویت کننده در این نمونه مشاهده شد. در نمونه تقویت شده با گرافن نیز درصد بهینه پودر 1 درصد وزنی بود و در این نمونه بالاترین خواص مکانیکی مشاهده شد. در بین تمامی نمونه¬ها، بالاترین خواص مکانیکی مربوط به نمونه دارای 20 درصد وزنی دی‌بوراید تیتانیم و 1 درصد وزنی گرافن بود که استحکام تسلیم و نهایی این نمونه به ترتیب از 75 و Mpa 160 (مربوط به آلیاژ آلومینیوم 6061 اولیه) به 191 و Mpa 271 رسید. همچنین ضریب اصطکاک این نمونه 37/0 است که کاهش 23% نسبت به نمونه اولیه نشان می¬دهد. میانگین سختی این نمونه در ناحیه هم زده شده برابر VHN 101 است. اثر ذرات تقویت کننده در عدم رشد دانه¬ها و قفل کردن نابجایی¬ها دو عامل اصلی بهبود خواص مکانیکی در نمونه¬های کامپوزیتی تولید شده است.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187167
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Mechanical Engineering مهندسی مکانیک

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1858.pdf6.24 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.