جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187165
Title: بررسی مقاومت خمشی تیرهای بتنی مسلح شده با مش الیاف شیشه مدفون در بتن
Authors: محمد دشت‌پور
Keywords: تیرهای بتنی، مش الیاف شیشه، رفتار نیرو-جابه‌جایی، مدول گسیختگی، مقاومت خمشی
Issue Date: 1397
Abstract: بتن از پر‌کاربردترین مصالح ساختمانی است. ویژگی اصلی بتن ارزان و در‌دسترس بودن مواد اولیه آن است. همان‌طور که می‌دانیم بتن ماده‌ای شکننده و ترد می‌باشد، به همین دلیل سازه‌های بتنی را غالبا با فولاد، مسلح می‌کنند. از طرفی استفاده از مش الیاف شیشه با توجه به مقاومت، استحکام، سختی، دوام، حفظ خواص مكانيكي خود در دماهاي بالا و پایین، مقاومت عالی در رطوبت و خوردگي و هزینه کمتر نسبت به تولید فولاد، به عنوان مسلح کننده بتن و تعمیر و تقویت سازه¬ها همواره مورد توجه محققین بوده است. در این مطالعه آزمایشگاهی به بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی مسلح شده با مش الیاف ژئوگرید شیشه پرداخته شده است. بدین منظور 6 نمونه مسلح نشده به عنوان نمونه¬های شاهد و 54 نمونه تیر مسلح شده با مش الیاف ژئوگرید شیشه به ابعاد 15× 15× 65 سانتی¬متر در دو طرح اختلاط متفاوت ساخته و تحت آزمایش خمش سه نقطه¬ای قرار گرفتند. رفتار نیرو-جابه¬جایی در نمونه¬های تیر بتن مسلح با تعداد متفاوت لایه¬های مش الیاف ژئوگرید شیشه، محل قرارگیری لایه¬های مش در ارتفاع سطح مقطع تیر و مدت زمان جهت عمل¬آوری نمونه¬ها در مقایسه با تیرهای مسلح نشده مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه این مطالعه نشان می¬دهد که مقاومت خمشی نمونه¬های شاهد بیشتر از برآورد¬های مورد انتظار به دست آمده است. همچنین استفاده از مش الیاف ژئوگرید شیشه باعث افزایش مدول گسیختگی و میزان جابه-جایی نمونه¬ها شده است. به¬طوری¬که حداکثر میزان افزایش مدول گسیختگی مربوط به نمونه مسلح شده با بیشترین تعداد لایه مش الیاف با 88/48 نسبت به مدل مسلح نشده می¬باشد. در این مطالعه افزایش سن نمونه¬ها از 28 به 90 روز تاثیر قابل توجهی حداکثر به میزان 06/34 درصد بر مقاومت خمشی نمونه¬ها داشته است.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته عمران گرایش سازه
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187165
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Civil Engineering مهندسی عمران

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1854.pdf5.44 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.