جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187164
Title: ارزیابی طیفی خطر زلزله برای شهرهای مهم استان خوزستان
Authors: یونس صالحی
Keywords: خوزستان، خطر زلزله، زمین‌لرزه، طیفی
Issue Date: 1396
Abstract: امروزه با مشاهده فجایع و حوادث ناگوار جبران¬ناپذیري که در اثر وقوع زمین¬لرزه¬هاي مختلف در ایران رخ داده و سبب تلفات جانی و مالی فراوانی شده است، کمترین تردیدي دراهمیت پرداختن به رویداد زلزله و خطرات ناشی از آن باقی نمانده است. منطقه¬ی مورد مطالعه در این بررسی، استان خوزستان در گستره¬ی جغرافیایی بین 47 درجه و 41 دقیقه تا 50 درجه و 29 دقیقه طول شرقی و 29 درجه و 58 دقیقه تا 33 درجه و 4 دقیقه عرض شمالی در جنوب غربی ایران واقع شده است. به منظور محاسبه بيشينه شتاب و تهیه¬ی نقشه¬های شتاب حداکثری اعمال شده بر شهرهای استان، ارزیابی خطر زمين¬لرزه به روش احتمالاتي اصلاح شده، صورت گرفته است. بدین منظور كاتالوگي يكنواخت، شامل زمين¬لرزه¬هاي تاريخي و دستگاهي تا ابتدای سال 2015، تهيه شده است. حذف رویدادهای وابسته به زمان ومکان (پس¬لرزه و پیش¬لرزه) به روش پنجره مکانی و زمانی گاردنر – نوپوف صورت گرفت. تعداد 19 چشمه بالقوه زمين¬لرزه به¬صورت پهنه¬اي تعيين، و پارامترهاي لرزه¬خيزي هريك ارزيابي شده است. سپس با استفاده از نرم¬افزار EZ-FRISK 7.43 ، نقشه¬های پهنه¬بندی بیشینه شتاب افقی استان خوزستان، برای 63، 10، 5 و 2 درصد احتمال فزونی در پنجاه سال عمر مفید سازه، طی دوره¬های بازگشت 50 ،475 ، 975 و 2475 سال، تهیه شده است. برای دوره بازگشت 475 سال، مقدار PGA، از g0.07 برای قسمت¬های جنوب و جنوب غربی تاg 0.49 برای قسمت¬های شمال و شمال شرقی استان، متغیراست.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته ژئوفیزیک، گرایش زلزله شناسی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187164
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Geophysics ژئوفیزیک

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1855.pdf5.69 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.